Промените в Данъчния процесуален кодекс и достъпа до тях

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Поводът: Ще имат ли министърът на финансите и управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) право на достъп до банковите сметки на физически и юридически лица?

Това е въпрос, на който през седмицата различни официални лица даваха различни отговори. На 3 януари шефа на НОИ Йордан Христосков съобщи пред радио Свободна Европа, че промените в Данъчния процесуален кодекс (ДПК) ще позволят на министъра на финансите и на управителя на НОИ да имат достъп до банковите сметки и данъчните досиета на фирми и граждани без специално разрешение от съда или прокуратурата (твърдението е публикувано и във в-к „Пари“, бр. 2 от 04.01.2001). Тази информация беше препотвърдена от изказвания на Христосков, публикувани от в-к „Пари“ от вторник, 8 януари. Според него, тази мярка се налагала поради необходимостта на НОИ да получава информация за доходите на гражданите и фирмите с оглед плащането на осигурителни вноски върху действително получените суми и за „засичане на доходите заради диференцирания подход при раздаване на детските надбавки“.

Тази информация обаче беше опровергана от Министерството на финансите, чиито представители уточниха в пресата, че с промените в чл.12 на ДПК се разширява обхватът на държавните органи, които имат достъп до данъчните досиета на граждани и фирми. Достъп до тези досиета ще имат Националната полиция, Бюрото за финансово разузнаване, Комисията за защита на конкуренцията и Националния статистически институт.

Опитите на ИПИ да получи копие на проекта за изменение и допълнение на ДПК от Министерството на финансите и Министерски съвет бяха неуспешни. Исканията ни за достъп до проекта бяха прехвърляни последователно от финансовото министерство към Министерски съвет и оттам обратно към финансовото министерство.

Коментар: Промените в ДПК, засягащи банковата и данъчната тайна, са с дълготрайни последици за икономиката и стопанските нагласи на фирми и граждани и заслужават сериозен коментар. Този коментар обаче може да бъде направен само въз основа на конкретните текстове от проекта, а не въз основа на противоречивите твърдения на представители на администрацията пред медиите.

Затова тук ще се ограничим до коментар на затруднения достъп до официалния документ, Проект за изменение и допълнение на ДПК. Мистерията около този документ и невъзможния достъп до него (включително „прехвърлянето на топката“) вероятно показва едно от следните три неща:

1/ Правителството (в т.ч. министерството на финансите) се срамува да покаже какво е направено;

2/ Правителството (в т.ч. министерството на финансите) не знае какво ще направи;

3/ Публиката съзнателно се държи в неведение.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.