Промени в Закона за националната стандартизация

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Без дебат депутатите от парламентарната комисия по икономическа политика приеха на първо четене предложените от правителството промени в Закона за националната стандартизация. Законът беше приет през 1999 г. и с него стандартите от задължителни станаха доброволни. Промените основно са насочени към:

1/ Разделяне на стандартизацията от сертификацията и надзора на пазара. За целта се създава самостоятелна институция по стандартизация – Български институт по стандартизация.

2/ Уреждане на авторските права върху стандартите. Институтът по стандартизация получава изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава стандарти. Според вносителите на законопроекта така се урежда проблема с евентуалните претенции за авторство върху стандартите.

3/ Въвежда се частично самофинансиране на дейността на органа по стандартизация. В момента дейностите по стандартизацията се финансират от бюджета, където постъпват и приходите от продажбата на стандартите.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.