Производителят на възможности: Образът на предприемача в България

(Сборник от есета, публикуван през април 2013)

 

Икономистите и политиците от години разглеждат предприемачите като важен двигател за икономическия растеж, заетостта и иновациите. Въпреки че като се цяло се приема, че дейността на предприемачите е изключително важна за всяка икономика, често обществените възприятия са разнопосочни. Те зависят както от етапа на икономическо развитие, така и от други особености (политическа система; правителствени политики, регулиращи икономиката; качество на образованието; върховенство на закона; семейни традиции; ролята на религията в обществения живот и др.).

Разбирането на предприемачеството е изключително важно, защото от това зависи:

  • Дали ще има хора, които искат да станат предприемачи, т.е. дали виждат смисъл да започнат собствен бизнес;
  • Дали ще има хора, които мислят, че могат да бъдат предприемачи, т.е. имат необходимите умения и знание;
  • Дали има страх от провал, т.е. какви са очакванията по принцип и дали те възпират потенциалните предприемачи изобщо да започнат бизнес;
  • Дали има хора, които разглеждат кариерата на предприемача като желана, т.е. обществото в каква степен уважава подобни хора и какъв обществен статус имат предприемачите;
  • Какво е отношението на медиите към предприемачите.

На тези въпроси ще се опитаме да представим нашата гледна точка, която се базира на резултатите от проведено представително социологическо проучване в България. Гледната точка е представена от изследователи с различна експертиза и поглед към резултатите (социолог, антрополог, икономист, философ, историк и богослов).

 

Книжката е достъпна тук.

Повече за проекта тук.


Свързани публикации.