Приложение: Отворено писмо до Милен Велчев

До: Милен Велчев, министър на финансите

Копие до: Симеон Сакскобургготски, министър-председател

Отворено писмо
Относно необходимостта от намаление на данъците

(За да подкрепите писмото изпратете e-mail на [email protected])

Уважаеми господин Велчев,

Също като Вас ние желаем икономиката на България да се развива бързо и благосъстоянието на българските граждани да расте. Именно поради тази причина бихме искали да насочим Вашето внимание върху изключително важното значение на данъчна реформа, свързана с намаление на данъците.

Данъчното облагане е пряко свързано с доходите на отделните граждани. По-ниските данъци оставят повече средства в ръцете на тези хора, които са получили дохода си с инициативност, умения, предприемчивост и упорит труд.

Данъците влияят върху темпа на икономическо развитие. Ниските данъчни ставки осигуряват възможности за повече местно спестяване, повишават ефективността и обема на инвестициите и привличат чуждестранни капитали. Те също така увеличават стимулите за труд, благоприятстват предприемачеството и поемането на риск. Ниските данъци намаляват изкривяването на цените и увеличават ефективността на икономическата система. Всички тези ефекти от ниските данъци увеличават икономическия растеж, заетостта, производителността и благоденствието.

Ниските данъчни ставки намаляват стимулите за укриване на доходи, ограничават корупционните практики, понижават дела на сивата икономика и увеличават събираемостта на данъците. Те също така опростяват значително процедурите и намаляват разходите в администрацията свързани с тяхното събиране. По тази причина едно значително намаление на данъчните ставки може да доведе до увеличение на приходите в държавния бюджет – това показва и опитът на други страни.

През последните години се наблюдава преизпълнение на заложените приходи в държавния бюджет. От друга страна има възможности за оптимизиране на бюджетните разходи или за намаляване на техния темп на растеж. Също така заради изисквания на Европейския съюз всяка година се увеличават косвените данъци и приходите от тях. Всичко това показва, че има възможности за намаление на преките данъци.

Във връзка с началото на бюджетната процедура смятаме, че е необходимо за 2005 година да се заложат значително по-ниски данъци. Според нас е подходящо и напълно възможно въвеждането на единна ставка от 10% за преките данъци – данъкът върху доходите, данъкът върху печалбата и осигурителните вноски. Такова намаление на данъците би облагодетелствало всички български граждани както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

София, 19 март 2004 година

С уважение,

Георги Ангелов
Член на управителния съвет, Българска макроикономическа асоциация

Икономист, Институт за пазарна икономика

Светлана Александрова
Доктор по икономика, Университет за национално и световно стопанство, София

Мариана Асенова
Доцент, доктор по финанси, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов

Иван Атанасов
БАИФ

Лъчезар Богданов
Икономист, Industry Watch

Анна Бонева
БАКБ

Ива Бождерменова
БАКБ

Катя Бинева
БАКБ

Ивайло Ботев
БАКБ

Катя Владимирова
Професор, Университет за национално и световно стопанство, София

Иван Върбанов
Доцент, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов

Георги Ганев
Програмен директор, Център за либерални стратегии

Член на управителния съвет, Българска макроикономическа асоциация

Анна Ганева
изпълнителен директор, Център за либерални стратегии

Йорданка Ганчева

Senior Analyst and Deputy Director, Euro-Balkan Institute – Economic Policy Research Center

Ивайло Ганчев

Хеброс Лизинг

Борислав Георгиев
Главен директор в Българската стопанска камара

Георги Георгиев

Изпълнителен директор, Кларима ООД, Русе

Николай Герчев
Икономист, Университет Пантеон-Асас, Париж

Красимир Гумнишки
БАКБ

Боян Дамянов
Българско общество за индивидуална свобода

Силвия Дамянова
БАКБ

Любомир Данчев
Българско общество за индивидуална свобода

Мартин Димитров
Икономист, Институт за пазарна икономика

Анелия Димитрова
БАКБ

Мартин Заимов
Член на управителния съвет на ИПИ

Бивш подуправител на Българската народна банка

Надя Захариева

БАКБ

Андрей Захариев
Доцент, доктор, Катедра "Финанси и кредит", Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов

Директор на Центъра за магистърско и дистанционно обучение

Иван Ибришимов
журналист, заместник главен редактор на "Кеш"
Татяна Иванова
икономист-счетоводител, член на Института на професионалните счетоводители в България

Боян Икономов
БАКБ

Лидия Илинова
Икономист, International Partners Group Ltd.

Владимир Каролев[*]
Балканска консултантска компания

Георги Киров
Заместник-председател, Българско дружество "Фридрих Хайек"

Елена Кисьова

БАКБ

Светла Костадинова
Икономист, Институт за пазарна икономика

Красимир Костенаров

Икономист

Асен Кънев

Българско общество за индивидуална свобода

Елена Маринова

Финансов анализатор, Първа финансово-брокерска къща

Калин Манолов
Председател, Българско общество за индивидуална свобода

Божидар Маринов
Председател, Българско общество за индивидуална свобода

Йордан Матеев
Вестник Капитал

Станислава Милева
БАКБ

Нели Мутафова

ICB – InterConsult Bulgaria Ltd.

Милен Недев

IT мениджър и редактор, Media Times Review

Румен Обрешков

икономист, управител на "Андиел консулт" ООД

Ваня Панайотова
издател и главен редактор на "VarnaPool",

Павлин Панайотов

управител на ЕТ "Амата"-Варна

Стефан Петранов
Доцент, доктор по икономика, Стопански факултет, Софийски университет

Председател на управителния съвет, Българска макроикономическа асоциация

Павлина Петрова
Директор, Economic Policy Research Center, Euro-Balkan Institute

Петя Платиканова
Икономист, университет Pompeu Fabra, Барселона

Александър Попов
главен експерт в МОН

Стоян Проданов
Доцент, доктор, катедра "Финанси и кредит", СА "Д.А.Ценов" Свищов

Член на УС на Национален университетски център "Икономика на публичния сектор"

Пламен Пътев
Доцент, доктор, Катедра "Финанси и кредит", Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов

Росица Рангелова
Старши научен сътрудник, Институт по икономика, Българска академия на науките

Светлана Райкова
БАКБ

Благо Серьов
Хеброс Лизинг

Стефан Симеонов
Доктор по икономика, доцент, Катедра "Финанси" при Стопанска Академия "Д.А.Ценов" – Свищов

Красен Станчев
Изпълнителен директор, Институт за пазарна икономика

Георги Стоев
Икономист, Industry Watch

Петър Стоилов
БАКБ

Гергана Стоянова
БАКБ

Веселина Тодорова
БАИФ

Силвия Трифонова
Доктор по икономика, Университет за национално и световно стопанство, София

Асенка Христова
Икономист, Industry Watch

Цветомир Цанов
Докторант в Университет за национално и световно стопанство

Асоциация на докторантите в България

Цончо Цончев
Политолог и редактор, Media Times Review

Мария Цукровска
БАЕФ

Димитър Чобанов
Икономист, Институт за пазарна икономика

Владимир Янков
Central European University

Йордан Янков
Българско общество за индивидуална свобода

Асен Ангелов
Главен инженер, Американски колеж в София

доц. д-р инж. Николай Ангелов
преподавател в Техническия университет – София

Радина Анастасова
Емил Асенов, председател на експертния съвет на ВМРО
Кръстю Атанасов
Даниел Апостолов

Силвия Ботева, студент по икономика – Universita' degli Studi – Торино, Италия

Илия Велинов

Александър Ганчев, студент, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов

Наташа Гайдарова

Георги Георгиев, инженер, Цюрих, Швейцария

Петър Грозев, програмист – Пловдив

Димитър Димитров, юрист, "Инфокомпютри" ООД, гр.София

арх. Белчо Дончев, изпълнителен директор на АСИ Главпроект АД
Ася Илиева

Диана Емилова, Финансов Аналитик

Елена Йолова
Нигохос Канарян, докторант, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов
Страшимир Мавродиев, Учен

Михаил Михайлов

Наталия Николова, Научен работник
Виктор Николов, програмист в "Топлофикация" АД – София

Рени Нешкова, журналистка

Николай Павлов, "КОДАР" ООД – Пловдив

Ангел Пляков
Рашко Рашков, EMI-Virgin Music, Milano

Деница Страхилова
Шезаи Шекиров
Явор Димов, системен аналитик, Булбанк

Людмил Борисов

Петър Трифонов

Васил Чобанов, журналист и юрист

Добри Божилов

Велислав Петков, програмист, Нюрнберг, Германия

Таня Топузова
старши асистент, Факултет по биология, СУ

Марин Павлов
управител на "Поинт М", София

Петко Кръстев
Портфолио Мениджър, "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително Дружество" ЕАД

Николай Димитров
с. Жеравна, обл. Сливен

Гориан Върбанов
Великобритания

Анастас Дичовски
прокурист, "МВС" ЕООД

Калин Минков
РА "БУЛХАУС" и преподавател по маркетинг и бизнеспроектиране

Пламен Николов
главен експерт, Министерство на транспорта

М. Павлов
Слави Славов,
Department of Economics, Pomona College

Радан Кънев
прокурист, "МВС" ЕООД

Юлиан Иванов
Булбанк АД

Петър Велев
Писмо за подкрепа на отворното писмо от РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ЯМБОЛ
ст. ас. Петър Петков
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий",
Стопански факултет

Пламен Петров
Надежда Томова
Иван Илиев
Анелия Ефтимова
Александър Паздерски
Директор корпоративни финанси и анализи, ММ Консулт ООД

Николай Неновски
член на управителния съвет
Българска народна банка

Момчил Куцаров

Йорданка Кьосева, София

Анета Ковачева, София

Атанас Палавров
управител, СОФТСИС ЕООД

Димитър Колев
Montreal, Canada

Пламен Тодоров-икономист

Николай Иванов
Хеброс Банк

Пламен Петров
"BG Art" SD

Деян Панайотов
specialist "Sistemna integraciq"
Kolbis AD

Галя Георгиева
Бонев Софт Одитинг ООД

Красимир Тодоров

chlen na borda na direktorite za IBIS-Bulgaria

Велизара Христоскова

Станислава Запрянова

Емануил Зъбов

Силвия Бояджиева
Cost Controller
INTERPRED – WTC

Севдар Арабаджиев

Катерина Гьокова

Антон Георгиев

студент по икономика в Ю З У – Благоевград, специалност "Финанси"

Любов Винарова
филолог

Цветелин Кръстев Драгоев

Мартин Иванов, доктор, Институт по история, БАН

Светослав Масларов

Нов български университет, София

Георги Василев
Executive Vice President, Banque Clariden, Geneve 1

Светлана Паунова
Regional Coordinator
Ministry of economy

доц. д-р Събина Ракарова, Нов български университет

Департамент "Икономика и бизнесадминистрация"

доц. д-р Нинел Кьосева, Нов български университет –

Департамент "Икономика и бизнесадминистрация"

Николай Павлов
програмист, КОДАР ООД

Христо Светославов Велев, софтуерен инженер, София

Явор Иванов
Икономист
Варна

Петър Коркинов – магистър инженер

Светлана Димитрова

Иванка Георгиева

д-р инж. Васил Донев
Технически университет – Варна

Невен Пенев

лесовъд

Сливен

Венцислав Василев, София

Елисавета Бергер

Global Coordinator
H. La Roche – Switzerland

Мартин Маринов

Здравко Гочев

Стоил Стоилов

Радослава Петкова, историк

Андриан Георгиев

Чавдар Балинов

Валентина Цветкова, писател и сценарист

Валентина Цонева

Веселин Генчев, associate, Addleshaw Goddard, London

В. Стоянов, HVB Bank Biochim

Божидар Янков

Минко Василевски, Schenker EOOD

Виолетка Стойкова – HVB Bank Biochim

Васил Карпачев, софтуерен инженер

Никола Йорданов, служител в дипломатическа мисия

 

За да подкрепите отвореното писмо, изпратете e-mail на [email protected]

––––––––––––––––––––––––––-

[*] Владимир Каролев подкрепя въвеждането на единна ставка от 10% за данъка върху печалбата и данъка върху доходите, но не подкрепя намалението на осигурителния данък на 10%.

 


Свързани публикации.