Предстои

Word Format (Word Format)

Коментар върху внесения в Народното събрание неразумен закон за етичните норми в работата на народния представител

и

Вече на страницата на ИПИ:От инвалиди към хора с увреждания: Правата на хората с увреждания в България“ Преглед 2001; Издание на „Център за независим живот“ и разработено от колектив от експерти на сдружение „Център за независим живот“-София и „Институт за пазарна икономика“

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.