Поставяне на политики над пазара: Исторически аспекти на гръцката дългова криза

Поставяне на политики над пазара:

Исторически аспекти на гръцката дългова криза*

Такис Михас**

15 август 2011, Институт КАТО

 

РЕЗЮМЕ:

Политическият клиентилизъм и търсенето на облаги са централните организационни принципи на гръцкото общество още от основаването на гръцката държава през 19ти век. Влиянието на Източната православна църква върху гръцкия национализъм и завещанието на Османската империя създават слабо гражданско общество. Резултатът е непропорционално голяма гръцка държава и публична администрация от 1800 г. насам, когато се подготвя почвата за последващите борби в търсенето на облаги.

„Но много значима промяна се случва през 1911 г. Тогава е приет член в Конституцията, който гарантира доживотна служба на тези, заети в държавната администрация. Хората, които въвеждат този конституционен текст, имат най-добри намерения. Те искат да осигурят за държавните служби приемственост. До този момент всяка партия, която идва на власт обикновено уволнявала наети от предишната група и назначава свои хора.”

„Заемането на пост в обществените служби в Гърция е широко възприемано като гарантирано доживотно назначение, а не като договорно задължение за работа.”

„Счита се че от 1974 г. досега, т.е. в продължение на 35 години, са прокарани 100 хиляди закона и регулации, което се равнява на 2857 на година или 8 закона на ден.”

„В Гърция има голям брой закони, които определят работното време на различни предприятия или описват разстоянието, между което две подобни предприятия могат да съществуват, определяйки минимални цени за различни професионални услуги, за издаване на разрешителни и за предпазване от или ограничаване на конкуренцията.”

Пълният текст на изследването (10 стр.) можете да прочетете тук.

 

* Преводът е на Емилия Шехтова, стажант в ИПИ

**Такис Михас е журналист в гръцкия национален ежедневник Елефтеротипия и автор на редица книги, включително „Липсата на гражданско общество в Гърция” (Arhus Universitetsforlag, 1989) и „Нечестивият съюз: Гърция и Сърбия при Милошевич” (Texas A&M University Press, 2002)

 


Свързани публикации.