Полско представителство на неправителствени организации в Брюксел

От 2001 г. полският неправителствен сектор има собствено представителство в Брюксел (за повече информация виж тук). Основната цел на офисът е да подобри комуникацията между полските НПО и страните-членки на ЕС, както и с представители на ЕС и парламентаристи. Офисът е инициатива на полските НПО и осигурява по-добрата подготовка за бъдещето членство. Основните задачи на офисът са:

· Събиране на информация по теми, които са от значение за гражданския диалог на европейско ниво;

· Доближава полските неправителствени организации до участниците в гражданския диалог в Европа чрез предоставянето на информация и новини;

· Допринася за въвличането на полските неправителствени организации в дискусии по политически и социални въпроси, които са важни за бъдещето развитие на ЕС;

· Съдейства за установяването на контакти и поддържането на сътрудничество между полските НПО и подобни организации в 15-те страни-членки, както и осигурява средства за провеждането на стажове и практики в Брюксел.

На Интернет страницата на офисът има полезни съвети и административни въпроси за неправителствените организации, които желаят да създадат такова представителство, с които полският офис се е справял от основаването си.

Офисът се финансира от Фондация Стефан Батори и от такси, плащани от партньорите. Новите членове се приемат само при условие, че плащат такса и са съгласни с условията на работа. Офисът има трима служители; един е базиран в Брюксел, а останалите двама са във Варшава.

За справка: В Полша са регистрирани около 45 000 неправителствени организации (фондации и асоциации). Ако се използва по-широко определение за организации (включително бизнес асоциации, търговски съюзи, църкви и др.) бройката достига до 90 000. 77% от тях разчитат на публични (местно и централно правителство) източници за финансиране, а 72% посочват даренията от физически лица и фирми като основен източник.

Създаването на такова представителство на българските НПО би било от голяма полза с оглед на процеса на присъединяване към ЕС. Финансирането на НПО зависи до голяма степен от европейските фондове и получаването на точна и навременна информация е основно предимство. Под съмнение обаче остава въпросът дали и доколко българските НПО ще съумеят да се кооперират в името на такава цел.


Свързани публикации.