Полезна идея за всички, които търсят протекционизъм: Петиция

Преглед на стопанската политика – Word Format * (Word Format)

От: производителите на свещи, фенери, свещници, улични лампи, фитили и от производителите на лой, масло, клей, спирт и изобщо на всичко, свързано с осветлението

До: Почтените членове на Камарата на представителите

Господа,

Вие сте на правия път. Вие отричате отвлечените теории и малко уважавате изобилието и ниските цени. Загрижени сте главно за съдбата на производителя. Искате да го освободите от чуждестранната конкуренция, т.е. да резервирате местния пазар за местната индустрия. Ние страдаме от пагубната конкуренция на един външен конкурент, който очевидно работи в много по-изгодни условия от нашите при производството на светлина и наводнява местния пазар на невероятно ниска цена; за момента всички потребители се обръщат към него и един отрасъл на френската индустрия, чиито браншове са неизброими, е обречен на пълна стагнация. Този конкурент, който не е никой друг, а Слънцето, води безмилостна война с нас.

Обръщаме се към вас с молба да бъдете така добри да приемете закон, изискващ затварянето на всички прозорци, капандури, вътрешни и външни кепенци, завеси, капаци на прозорци, щори, транспаранти – накратко всички отвори, дупки, пукнатини и пролуки, през които е възможно проникването на слънчеви лъчи в къщите във вреда на честните индустрии, с които ние даряваме страната. И тази страна не може, без да покаже предателска неблагодарност, да ни изостави в такава неравна битка.

Ако ограничите в максимална степен достъпа до естествена светлина и по този начин създадете потребност от изкуствено осветление, коя индустрия във Франция не би била насърчена? Ако потреблението на лой нарасне, ще нарасне необходимостта от отглеждането на повече овце и добитък, което впоследствие ще доведе до нарастване на броя на пасищата, ръст в производството на месо, вълна, кожа и особено на тор, който е основата на цялото аграрно богатство. Ако се потребява повече масло, ще станем свидетели на експанзия в отглеждането на мак, маслини и семе от рапица. Тези богати, но изтощаващи почвата растения, ще се появят в подходящото време, за да се използва увеличената плодородност на почвата вследствие на отглеждането на добитък.

Пустеещите полета ще се покрият със смоли. Рояци пчели ще разнесат от планините ухаещи богатства, които днес прахосват аромата си. Няма да има бранш от селското стопанство, който да не претърпи експанзия. Същото се отнася и до корабоплаването. Хиляди плавателни съдове ще бъдат ангажирани в лов на китове и съвсем скоро ще имаме флота, способна да защитава честта на Франция и да задоволява патриотичните въжделения на долуподписаните автори на настоящата петиция. Няма да има бедни събирачи на смола, нито бедни миньори, защото всички ще получават по-високи заплати и ще се радват на по-голям просперитет. Необходими са малко размишления, господа, за да се убедите, че няма да има французин, от богатия акционер до скромния продавач на кибрит, който да не бъде облагодетелстван от успеха на нашата петиция. Ние очакваме вашите възражения, господа; но всички те са заимствани от мухлясалите книги, подкрепящи свободната търговия. Нямате правото да се позовавате на интересите на потребителя. Защото практиката ви е да го жертвате винаги, когато намирате интересите му за противоположни на интересите на производителя. Вече сте правили така, за да насърчите индустрията и да увеличите заетостта. Поради същата причина трябва да направите същото и сега. Сигурно е, че ако потребителите имат интерес от достъпа до естествена светлина, производителите имат интерес от нейната забрана. Ако ни дадете монопол над производството на светлина през деня, ние ще закупуваме големи количества лой, дървени въглища, масло, смола, восък, спирт, сребро, желязо, бронз и кристал; нещо повече, ние и нашите многобройни доставчици, забогатявайки, ще потребяваме много повече и ще разпространяваме просперитет във всички области на местната индустрия. Може да кажете, че слънчевата светлина е безвъзмезден дар от Природата и отказването на такъв дар ще бъде равностойно на отричането на самото богатство под претекста за насърчаване на средствата за неговото придобиване? При производството на блага Трудът и Природата си сътрудничат в различни пропорции в зависимост от страната и климата. Частта, с която Природата участва, винаги е безплатна; частта, създавана от човешкия труд е тази, която има стойност и за която се плаща. Ако един портокал от Лисабон се продава на наполовина по-ниска цена от един портокал от Париж, това е защото натуралната слънчева топлина, която е безплатна, дава на първия това, което за втория се постига с изкуствено отопление, което се заплаща. Точно заради това, че е полубезвъзмезден, трябва да се ограничи. Но ако фактът, че един продукт е наполовина безплатен ви подтиква да го изключите от конкуренцията, как може да позволите конкуренцията на един напълно безплатен продукт! Въпросът (и ние го поставяме официално) е дали това, което желаете за Франция е ползата от безплатно потребление или предимствата на обремененото производство. Направете своя избор, но бъдете логични; защото докато налагате забрани на чуждестранните въглища, желязо, пшеница и текстил пропорционално на намаляването на цената им, колко непоследователно би било да допускате светлината на слънцето, която е безплатна през целия ден!

Петицията е дело на Фредерик Бастиа (1801-1850). Публикуваме я със съкращения.


Свързани публикации.