Подобрява се е-подпис – сега остава да го използваме

През изминалата седмица стана ясно, че има предложение е-подписът, издаден от чужд доставчик да може да се използва и в България. Към момента това не е един от най-дискутираните проблеми, но със сигурност за бъдещето ефективно развитие на принципите на е-правителството, това е много важна и основна стъпка.

Ето и какви са основните предложения за промени в проекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис:

  • Премахва се необходимостта от потвърждаване след получаването на електронно изявление винаги, когато такова е изпратено по електронен път, тоест премахва се възможността от случайно или злонамерено не потвърждаване за получено електронно изявление, което води до спънка в последващата комуникация;
  • Издадените е-подписи от доставчици от други страни в ЕС вече ще се приемат, като еднакви по правна сила. Освен това се променят някои от технологичните изисквания за съдържания и реквизити в е-подписа, като по този начин се унифицират с тези спрямо предвижданията на правото на ЕС.
  • Предлага се отмяна на регистрационния режим на доставчиците на удостоверителни услуги, като той е заменен с акредитационен (на базата на определени точни и ясни изисквания от Комисията по регулиране на съобщенията) при запазване компетентността на Комисията за регулиране на съобщенията на акредитиращ орган. Досега имаше обременяващи изисквания за регистрация на фирма доставчик на удостоверителни услуги. Това ще даде възможност на потребители притежаващи е-подпис от чужд доставчик да използват е-подписа си и при работата с българските институции. *

Няколко примера защо е добре да има функционален е-подпис:

  • По-лесна и по-бърза работа, както между гражданите/бизнеса, така и между гражданите/бизнеса и публичната администрация;
  • Спестено време и пари от висене по опашки и подписване на документи;
  • Увеличаване на ефективността и намаляване на разходите на работата на публичните институции;
  • Възможност за запазване на кореспонденция и дигитализиране на масиви от данни, което е важно при работата на бизнеса и институциите. Тоест премахване на голяма част от тоновете папки и архиви съхранявани в огромни помещения;
  • По-малко възможност за пряк контакт между администрация и потребители, следователно по-малко възможност за корупция и др.

Тези промени са добра първа стъпка, но по-важното е администрацията да започне да използва е-подписа в работата си. За съжаление, все още дори и малкото административни услуги, които могат да се ползват чрез е-подпис са организирани така, че практически отново да се налага ходене на място, или пък администрацията просто отказва да приема документи с е-подпис.

 

* За малко повече информация по темата за досега съществуващата възможност (само на хартия) за признаване на чужд е-подпис вижте тук.

 


Свързани публикации.