Плосък данък в Гърция?

Правителството на Гърция обмисля радикална данъчна реформа, която предвижда въвеждане на плоска ставка за данъка върху доходите и печалбите до две години.Според плана, изготвен по искане на министъра на икономиката и финансите Гиоргос Алогоскоуфис, с плосък данък от 25% ще се облагат доходите и печалбите от 2006 година, като за необлагаемият минимум ще се увеличи значително.В момента ставките за данъка върху доходите са 15%, 30% и 40%.

Предложението за плосък данък предвижда доходите, които до момента се облагат със ставка от 15%, да не се облагат въобще. Доходите, които в момента се облагат със ставка от 30% и 40%, ще се облагат с данък от 25%.Премиерът Костас Караманлис подкрепя плана за плосък данък, който повтаря реформите в други Източно и Централно Европейски страни, за да насърчи икономическото развитие.Междувременно, правителството вече започна с намалението на данъците намалявайки данъка върху печалбата от 35% на 25%. Намалението на приходите от ниските данъци ще се компенсира от повишаването на доходите и печалбите в резултат на ниските данъци, според министъра на икономиката и финансите.


Свързани публикации.