Плоскиятданък в Словакия – истински реформи в действие

Словакия е малка страна с население 5.5 млн. души в Централна Европа,която все още не е открита от американските бизнесмени и туристи. Тези,които вече са я посетили, или поне са чували за нея, знаят, че товае “млада” страна, възникнала след разделянето на бившата Чехословакиясамо преди няколко години – през 1993 г. Някои от тях може да я знаяткато “сърцето на Европа” – прякор, който Словакия получава заради благоприятнотоси географско положение и забележителни исторически места.

Въпреки това, изглежда че Словакия привлича вниманието на икономисти,предприемачи и политици от цял свят. Причината за това е внушителнатаданъчна реформа, проведена в последната седмица на Октомври 2003 г.Преследвайки основните цели на честност, простота и липса на двойноданъчно облагане, основни промени в данъчната система бяха въведени,използвайки идеята за плоския данък като най-добрия вариант за словашкатаикономика.

Словашката данъчна реформа съдържа няколко основни елемента. На първомясто беше въведен плосък данък от 19%, който замени прогресивното подоходнооблагане, което варираше от 10 до 38%, както и действащия тогава корпоративенданък от 25%. Това намали данъчната тежест на подоходния и корпоративнияданък. Специално за фирмите, Словакия ще предложи най-благоприятнитеданъчни условия от всички страни в региона. Комбинацията от ниско подоходнооблагане, квалифицирана и сравнително евтина работна сила, и добро географскоразположение ще привлече повече чуждестранни инвестиции, които са съществениза словашката икономика във финалния етап на прехода.

Въпреки че единното облагане на доходите ще се прояви най-силно в портфейлитена словашките данъкоплатци, това не е най-значимата промяна в Законаза облагане на доходите. Същината на плоския данък не се състои самов унифициране на данъчната ставка – тя се състои в опростяването нацелия данъчен кодекс. Подобно на повечето развити страни, словашкиязакон за облагане на доходите беше много сложен, с много изключения,различно облагане на различните източници на доходи, и наличието намного други специални правила, въведени за определени групи. Всъщност,съществуваха почти двеста изключения от правилата преди реформата. Повечетоот тях са премахнати и това ще направи данъчната система за обикновенитехора по-прозрачна – въпреки че все още не може да бъде наречена “приятелсказа ползване” и няма да е възможно подаването на данъчна информация спощенска картичка. Но това е почти невъзможно изискване за която и дае данъчна система.

Едновременно с това, ДДС – “Европейската версия” на данъка върху продажбите– също беше опростен. До момента имаше две ставки в Словакия: основнатабеше 20%, а специалната – 14% за някои продукти. Двете бяха обединенив една – 19%, което прилича на плоския данък върху доходите.

Друго правило, което ръководеше създателите на новите данъчни правила,беше избягването на двойното данъчно облагане. Всеки доход трябва дасе третира и облага по един и същ начин, независимо от източника, катооблагането не трябва да е повече от веднъж. Това се случваше напримерс данъка върху дивидентите, който беше облаган веднъж като печалба накомпанията, и втори път като индивидуален доход. От януари 2004 г. сепремахва данъка върху дивидентите в Словакия.

Има и още добри новини за словашките данъкоплатци като например премахванетона един от най-несправедливите и безсмислени данъци – данъка върху наследството,известен като данък смърт. След дълга и изтощителна кампания,водена от Асоциацията на словашките данъкоплатци, данъкът върху наследствотоза най-близките роднини беше премахнат преди две години. Сега, следданъчната реформа, данъкът смърт ще изчезне от словашкото законодателствозавинаги. Същата е съдбата и на данъка върху даренията. Няма да имаоблагане на завещанията с въвеждането на новите правила. Нещо повече,от началото на 2005 г. е обещано данъкът върху покупко-продажбата нанедвижими имоти също да изчезне.

Аз съм изцяло убеден, че тези реформи са породили възхищение във всекиразумно мислещ икономист и политик, но първият въпрос, който веднагаизниква, е “Звучи добре, но къде е уловката, може ли да бъде наистинатолкова сензационно?”. Е, наистина има уловка. Необходимо условие запрокарването на такава данъчна реформа през политическия процес бешекато я направим фискално неутрална. Преведено на разбираем език – общатаданъчна тежест ще остане непроменена. Намалението на постъпленията отподоходните данъци ще бъде компенсирано от увеличението на акцизите,като например данъка върху бензина и тютюневите продукти. Унифициранетона ДДС ще увеличи облагането на всички продукти за ежедневна употреба,които представляват най-голямата част от консумацията на всеки, и коитопреди това са облагани с по-ниската ставка на ДДС. Също така, ставкатана плоския данък можеше да бъде много по-ниска, отколкото е определена– достоверни изчисления показват, че дори ставката да беше определенана 16 или дори 15%, правителствения бюджет нямаше сериозно до бъде застрашен.

Въпреки че има още много работа, словашката данъчна реформа е значителнастъпка към по-добра и по-честна система за данъкоплатците. Ако сравняваменовоприетия плосък данък в Словакия със страните, където такава реформасъщо е проведена, ще видим, че словашкия вариант е съобразен с основнитепринципи на академичното разбиране за плосък данък. Значителен приносза това имат няколкото про-пазарни институти, които първоначално представихаидеята в Словакия и я защитаваха постоянно по всички възможни начини,и на всички възможни места.

През юни 2003 г., Стив Форбс, може би най-известният привърженик наидеята за плосък данък, беше поканен от местната фондация Хайек в Словакия.След завръщането си от тридневната се визита, той публикува в своетосписание Форбс цяла страница за реформите тук със заглавие“Рай за инвеститорите”. Е, рая предстои де си случи в Словакия –но ние създаваме добри условия за това.

Особеностина данъчната реформа в Словакия (2003)

Плосъкданък

Единна,19%-на ставка на данъка върху доходите, данък печалба и ДДС

Опростяванена Закона да подоходно облагане

Премахванена повечето изключения и специални режими от данъчния кодекс

Премахванена двойното данъчно облагане

Премахванена данъка върху дивидентите

Премахванена данък смърт

Премахванена данък наследство

Премахванена облагането на даренията 

Премахванена данък дарение

Премахванена данъка при покупко-продажбата на недвижими имоти

Влиза всила в близко бъдеще (2005)

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.