Отново е на ход продажбата на Булгартабак! Хайде за последно

През изминалата седмица във връзка с начертаването на политиките на правителството в посока оптимизиране на разходи и попълване на държавната хазна излезе новината, от страна на Министерство на икономиката, енергетика и туризма, за продажба на Булгартабак Холдинг. При всички случай това е положителен сигнал от първите дни на работа на новия кабинет. През 2003 година правителството на Сакскуборготски прие стратегия за приватизация на Булгартабак Холдинг. В следствие на това през всички изминали мандати властимащите регистрираха политическата решимост да продадат дружеството, но това така и не се случи. До момента бяха продадени само няколко от предприятията влизащи в структурата на холдинга.

Трябва да се каже, че момента с продажбата на Булгартабак Холдинг не трябва да се изпуска отново, както това се случва от години насам. В момента правителството има няколко добри фактора, на базата на които може сделката по продажбата на холдинга да се финализира до кроя на 2009 г.:

  1. от години насам правителство не е имало толкова голямо политическото мнозинство, което му гарантира (при равни други условия) взимането на самостоятелни не обременени от различни лобиски групи решения.
  2. на базата на гореописаното тези решения могат да се вземат в доста кратък оперативен порядък.
  3. Булгартабак Холдинг е изваден от „забранения" списък за приватизация, което е добре от гледна точка на избягване на забавящи процеса законодателни инициативи.
  4. лошото управление и лошото финансово състояние на холдинга, и случващата се загуба на конкурентни предимства спрямо останалите пазарни участници трябва да са още един положителен фактор за положителната нагласа за тази сделка от страна на обществото и работодателските организации.

Борсата е по-добрия вариант за продажба!

Нека да си припомним някои от основните положителни аспекти от приватизацията на холдинга: 1) по-голяма конкурентноспособност 2)  по-рационално използване на инфраструктурата 3) по-голяма прозрачност към потребителите 4) по-голяма ефективност 5) по-голяма иновативност 6) по-добро качество на предлаганите продукти.

От гледна точка на прозрачност при водене на сделката и достигане на справедлива цена – т.е. пазарната цена – най-добрият начин за продажба е чрез листване на холдинга или дружествата на фондовата борса ( както беше осъществена сделката с „Юрий Гагарин БТ"). По този начин, от една страна ще се спазят принципите на пазарната икономика, ще се постигне максималната възможна цена и в най-голяма степен ще се изпълни изискването за прозрачност при приватизационните сделки, а от друга ще се стимулира капиталовия пазар и ще се повиши доверието на чуждестранните инвеститори.

 


Свързани публикации.