Орязване на държавните разходи. Пример от Обединеното кралство

В сряда, 20 октомври, коалиционното правителство обяви своя Преглед на разходите (Spending Review) за 2010 година. Това е документ, с който правителството планира ресурсите за всички министерства, разпределени според правителствените приоритети, а министерствата решават кой е най-добрия начин да управляват и разпределят разходите в своите области на отговорност.

Прегледът на разходите определя начина, по който коалиционният кабинет ще приложи неизбежния план за намаляване на дефицита на Обединеното кралство, чрез пакет от мерки за орязване на разходи в размер на 81 млрд. паунда. Това е неотложен приоритет за осигуряване на икономическа стабилност в условията на продължаваща несигурност в глобалната икономика и за поставянето на публичните услуги и социалната система на устойчива дългосрочна основа. Миналата година дефицитът на Великобритания беше най-големият в мирната й история – държавата зае един паунд за всеки четири, които похарчи. Обединеното кралство в момента плаща 43 млрд. паунда за лихви по дългове, което е повече, отколкото харчи за училища в Англия. Както международни организации като МВФ и ОИСР отбелязват, намаляването на дефицита е необходима предпоставка за устойчив икономически растеж. Непредприемането на действия сега ще застраши възстановяването и ще стовари несправедлива тежест върху бъдещите поколения.

Ведомствените бюджети, с изключение на здравното и за чуждестранни помощи, ще бъдат намалени средно с 19 на сто за четири години, със същия темп, както е планирано от предишното правителство и по-малко в сравнение с първоначално очакваните 25%. Планира се консолидацията да създаде устойчива тенденция към понижение на дълга и да възстанови разходите като дял от икономиката до ниво близо до историческото средно, като тькь се справи с дисбаланса в публичните финанси. Публичните разходи като процент от БВП трябва да се върнат на нивото от 2006-07 г., а в реално изражение се планира да се върнат около нивото от 2008-09 г. Ето и конкретните предложения за оптимизация.

Социално подпомагане и обезщетения:

·         Помощите за безработица и социално слаби и данъчните кредити ще се заменят с единен Универсален кредит;

·         Определя се горна граница на обезщетения, които безработни семействата получават, така че да не получават повече от обезщетения в сравнение със средно статистическо работещо семейство;

·         Универсалните помощи за пенсионери – безплатни очни прегледи, рецепти, абонаментни картите за автобус и телевизионни лицензи за хора над 75 години, ще се запазят.

Тези мерки ще спестят 7млрд. паунда годишно.

Пенсии:

·         Годините за получаване на държавната пенсия за мъжете и жените ще се повишат постепенно от 65 г. от 2018 г. до достигане на 66 г. през 2020 година – 6 години по-рано от планираното;

·         Правителството ще възстанови връзката между доходите и основната държавна пенсия от април 2011 година с т. нар. „тройна гаранция” – пенсиите ще нарастват ежегодно с коефициент по-висок измежду инфлацията, доходите или 2,5%.

Бизнес и заетост:

·         Планира се съкращаване на 490 000 работни места в публичния сектор;

·         Заделят се до 250 млн. паунда годишно за пенсионери продължаващи работа до 2014-15 г.;

·         Създава се нова програма за подпомагане на търсещите работа;

·         Премахва се програмата за развитие на квалификацията;

·         Осигурява се подкрепа на частния сектор за доставянето на някои публични услуги.

Жилища:

·         Бюджетът за нови социални жилища ще бъде намален с 60% за идните 4 години;

·         Ще есе инвестират до 6,5 млрд. паунда в жилища в следващите 4 години, ще ке реформира системата,  ще има ремонт на съществуващите жилища и 150 000 нови достъпни жилища;

·         На социалните наемодатели ще бъде позволено да налагат на нови наематели седмичен наем на равнище между социалните и пазарните нива – сегашните наематели няма да бъдат засегнати.

Образование:

·         Ще нараснат училищните бюджети от 35 млрд. до 39 млрд. паунда;

·         Въвежда се нова ученическа премия на стойност 2,5 млрд. паунда;

·         Административните разходи на министерството на образованието ще бъдат намалени с 33%;

·         Капиталовите разходи ще бъдат намалени с 60%;

·         Всички 3- и 4-годишни деца ще продължат да бъдат имат право на не повече от 15 часа седмично образование – това ще бъде разширено и за 2-годишните с увреждания;

·         Университетите ще могат да увеличат вноските на завършилите, подкрепени от правителствени заеми, с отлагане на субсидиите за преподаване от 2012-13 учебна година;

·         Ще има подкрепа за заеми от правителството за студенти редовно и задочно обучение.

Повече за реформата в сферата на висшето образование тук.

Здравеопазване:

·         Разходите за здравеопазване ще се увеличават в размер над инфлацията, като ще достигнат 114 млрд. паунда до 2014-15 г.;

·         В сферата на здравните услуги ще се извършат серия от реформи, насочени към справяне с отпадъците и неефективността и увеличаване на производителността;

·         Ще бъде създаден нов фонд за откриване на лекарство против рак;

·         Националната здравна служба ще отпуска до 20 млрд. паунда годишно до 2014 г. чрез спестяване от повишаване на ефективността през следващите четири години, които ще бъдат реинвестирани за подобряване на качеството и резултатите.

Отбрана, дипломация и международно развитие:

·         Бюджетът за отбрана ще бъде съкратен с 8% чрез съкращаване на персонала (в Кралската флота съкращаване на военните с около 5 000 души до общо 30 000 (14,2%) до 2015 г., Пехота – съкращаване с около 7 000 души до около 95 000 (6,9%) до 2015 г.,Кралски военновъздушни сили – съкращаване на военните с около 5 000 души до около 33000 (13,2%) до 2015 г., цивилни – съкращаване на 25 000 служителя) и незабавно изваждане от експлоатация на самолетоносач, бойни кораби, четири фрегати и един поддържащ кораб; съкращаване с около 40% на танковете Чаленджър 2 и с около 35% на тежката артилерия; изтегляне от експлоатация на някои видове самолети и замяна – забавена или навременна, но в по-малки обеми – с нови и рационализиране на имотите на Кралската флота и Кралските военновъздушни сили;

·         Намалява се бюджетът на Външно министерство с 25%;

·         Бюджетът на Министерството за международно развитие ще се увеличи с 11,5 млрд. паунда за следващите 4 години, докато разходите му за администрация ще се съкратят с 33%.

Транспорт:

·         Предвиждат се 14 млрд. паунда за железопътния подобрения;

·         Горната граница на регулираните железопътни тарифи за пътуване ще се увеличи през 2012 г. за три години с коефициент еквивалентен на инфлацията плюс 1% до еквивалентен на инфлацията плюс 3%;

·         Планирани са над 10 млрд. за нови пътища и за поддържане на съществуващите пътища;

·         Субсидиите за автобусни компании ще бъдат намалени с 20%;

·         Безплатното пътуване с автобус за инвалиди и възрастни хора ще се запази.

Съдебна система и полиция:

·         Бюджетът на Министерството на правосъдието и на Министерството на вътрешните работи ще бъдат намалени с по 23% до 2014-15;

·         Имотите на Министерството на правосъдието в Лондон ще се намалят от 11 сгради на 4, което ще спести 40 млн. паунда;

·         Ще се намали финансирането на полицията от правителството с 20% до 2014-15 г.;

·         Променят се наказателните присъди, за да спре покачването на броя на лишените от свобода в затворите в Обединеното Кралство;

·         Обединяват се системите на съдилищата и трибуналите в една агенция;

·         Въвежда се пряко избрана полиция и комисари по престъпността;

·         Планира се използването на нови технологии за осигуряване на граничната сигурност на Обединеното кралство на по-ниска цена.

Култура, медии и спорт:

·         Бюджетът на Министерството на културата, медиите и спорта ще се намали с 1,3 млрд. паунда до 2014-15 г. и с 24% намаление на цялостните разходи. Административните разходи в него ще бъдат намалени с 41%;

·         19 квази НПО ще бъдат закрити или реформирани;

·         Лицензионната такса на Би Би Си ще бъде замразена за следващите шест години и тя ще осигурява финансирането на телевизията, което ще спести на правителството около 340 млн. паунда годишно до 2014-15 г.;

·         Свободният достъп до музеите и галериите ще се запази;

·         Средства за олимпийските и параолимпийските игри в Лондон през 2012 г. ще бъдат обезпечени.

 

В отговор на планираните от правителството реформите, станахме свидетели на организирани протести пред седалището на премиера на Даунинг стрийт от страна на работници и студенти. Едва ли правителството на г-н Камерън е мислило, че предлагането на подобни съкращения няма да предизвикат недоволство. Но той знае, че е нужно този, на когото е гласувано доверие, да понесе отговорност за действията или бездействията си и да плати цената на непопулярните реформи, понеже тази цена расте с отлагането на трудните решения.

Когато страхът от уличното негодувание стане водещ при определянето на държавните приоритети, решенията по болезнени за цялото общество въпроси, които управляващите трябва да взимат, са краткосрочни. Най-вече защо тяхната цел е всеки да е доволен, поне докато следващият протестиращ не „извоюва” отмяна на предишните привилегии. И така порочния кръг се завърта. А трудните решения остават за друго правителство.

Прегледът на правителствения план показва, че е възможно планирането на мащабни реформи, засягащи множество сектори от публичните финанси. Поведението на правителството на г-н Камерън доказва, че не е наложително аргументите на най-гласовитите да са винаги най-верни. Остава само техният пример да бъде разбран.

 

*Стажант в ИПИ 


Свързани публикации.