Очаквайте

В началото на годината Институтът за пазарна икономика започна да събира информация от министерствата за броя на работещите в държавната администрация, приходите и разходите на централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни средства.

От следващата седмица ще представим първите данни, които получихме. Надяваме се скоро да имаме пълна база от данни, която ще може да се ползва безплатно от всички, които се интересуват.

Информацията ще бъде публикувана на Интернет страницата на ИПИ и ще бъде последвана от анализи и препоръки за състоянието, ефективността и прозрачността на държавната администрация.

 


Свързани публикации.