Новакнига: Анатомия на прехода

Издателство “Сиела” издаде книгата “Анатомияна прехода. Стопанската политика на България от 1989 до 2004”,чиит о автори са Георги Ангелов, Лъчезар Богданов, Мартин Димитров,Владислав Сланчев, Красен Станчев, Георги Стоев, Асенка Христова и ДимитърЧобанов. В нея те са се опитали да отговорят на въпросите: 

·Къде се намира България в сравнение с новите страни-членки на Европейскиясъюз? Защо те се развиват икономически по-добре от България?

· Какви са закономерностите на регулиране на икономиката в България? 

· Какво и как се случи в процеса на раздържавяване, при реституцията,приватизацията и просто прехвърляне на активи от държавни в частни ръце?

· Какъв бе периодът на лъкатушене, проби и грешки в стопанската политикапреди 1997 г. и по какво периодът след 1998 г. се различава от началотона реформата?

· Как се развиваха банките през последните четиринадесет години и защосе стигна до финансовата криза от 1996 г. и 1997 г.?

· Защо бе въведен валутният съвет и какви са резултатите от тази реформа?

· Как бе натрупан външният дълг и как той се управлява сега?

· По какво си прилича стопанската политика на “леви” и “десни” правителствав България? Как бе избран господстващият модел на такава политика?

· Какво представлява икономическата свобода и къде се намира Българияв сравнение с други страни в Световния индекс на икономическата свобода?

Книгата може да се зареди тук.

 

 

 

 

 

 

 

 


Свързани публикации.