Нова кампания на ИПИ: „Разходите на българската държава”

 

 

Нова кампания на ИПИ:

„Разходите на българската държава”

 

От началото на 2010 ИПИ започва нова кампания, която чрез наблюдение и анализ на държавните разходи ще оценява  прозрачността, обосноваността и ефективността им. Дългосрочната цел е намаляване на разходите на държавата и повече свобода за гражданите.

 

ЗАЩО?

Българското правителство харчи огромна част от това, което изработваме.

Въпреки ниските преки данъци, публичният сектор продължава да се разраства, като преразпределя над 40% от БВП. Ние биваме облагани когато печелим, когато се трудим и когато потребяваме, и всичко това, само за да финансираме рекордните разходи на българските правителства.

От 2003 година ИПИ, заедно с водещи икономисти, води кампания за ниски данъци, която се върти около „трите десет": 10% плосък данък върху доходите, 10% корпоративен данък и 10% социални осигуровки.

Плоският нисък данък извървя пътя от „безумна и неприложима идея" на група икономисти до „най-успешната реформа" на предходното правителство.

По-ниските преки данъци обаче не доведоха до по-малък публичен сектор, напротив – през 2010 правителството отново ще похарчи рекордни средства, въпреки свиването на икономиката. Намалението на един данък винаги се компенсира от увеличението на друг.

 

КАК?

Време е за промяна. Още тази година.

Специалната кампания за по-ниски и ефективни държавни разходи ще тече през цялата 2010 г. и ще включва:

  • анализ на публичните разходи за последните десет години,
  • анализ на допълнителните харчове на българските правителства през тези години,
  • анализ на големите провали – скъпо струващи програми или проекти, който не са постигнали целите си,
  • съпоставки на държавните харчове, показващи очевидни противоречия и абсурди във водените политики

 

ЦЕЛТА?

Намалението на намесата на държавата е изключително важно за икономическия растеж. Вярваме, че държавата трябва да преразпределя  не повече от 30% от произведеното. Това означава няколко милиарда лева повече в джобовете на данъкоплатците.

По-ниските държавни разходи ще позволят да разполагаме с повече от собственото си богатство, да спестяваме, да инвестираме и да харчим според личните си предпочитания.

Целта ни е повече от ясна – намесата на правителството в живота ни (и в портфейла ни) да бъде по-малка!

 

 

За повече информация:

Петър Ганев, 02/952 62 66, [email protected]

Кампанията се финансира чрез индивидуални дарения.

 

 

Можете да станете част от тази кампания с идеи и дарение.

Дарение можете да направите по следната банкова сметка:

Банкова сметка на ИПИ в лева
IBAN: BG54 UNCR 7630 1039 2234 15
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
ул. Калоян №3, София

 

 

 

 


Свързани публикации.