Ново в Икономическата библиотека (юли 2012)

МИЛТЪН ФРИДМАН И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ

 

На 31 юли 2012 г. ИПИ се присъедини към световната инициатива „Friedman Legacy for Freedom Day 2012” и организира специално събитие, посветено на 100 години от рождението на харизматичния икономист Милтън Фридман. Събраха се приятели на института, съпричастни към идеята за индивидуална и икономическа свобода.

Защо Фридман е определян като най-влиятелния икономист на ХХ век?

Калин Христов, Георги Ангелов и Петър Ганев представиха своите отговори специално за нашата библиотека:

  • Противоречивият учен може ли да бъде влиятелен икономист?

Калин Христов: Фридман вярва, че теорията може да се променя в практиката. Вярва, че няма абсолютни теории.

  • Вярвате ли, че днес, в България, идеите имат сила да променят и от кого зависи това?

Георги Ангелов: Да. И това зависи от нас. От всички, които сме се събрали тук.

  • Мислите ли, че един икономист трябва да се придържа само към една определена теория?

Петър Ганев: Трябва да е последователен в мисленето и аргументите си. Важно е да се чете всичко, а не само това, което отговаря на собственото мислене.

 

Често най-харизматичните икономисти са тези, които четат противниците си и оборват аргументите им.

Милтън Фридман: „Монетарната теория е като японска градина. Тя притежава естетическо единство, родено от разнообразието; измамна простота, криеща сложна реалност; външна непретенциозност, разлагаща се във все по-дълбоки перспективи. И двете могат да се оценят по достойнство само ако се разглеждат от много различни страни, само ако се изучават спокойно, но задълбочено. И двете имат елементи, които могат да се съзерцават независимо от цялото, но все пак се осъществяват напълно единствено като част от цялото.“ („Немирството на парите”)

Тази книга, както и още много други, можете да намерите в Икономическата библиотека.


Свързани публикации.