Ново в Икономическата библиотека: събития и нови книги (28 март – 01 април 2011)

Събитие

 

Интересът към философското и литературно наследство на Айн Ранд събра в Икономическата библиотека близо 40 души в петъчната вечер на 25 март 2011 г.

Представянето, което направиха нашите гости  – Искра Ангелова и Калин Манолов, не само бе изслушано с голям интерес, но и предизвика доста бурен дебат. Сама по себе си последвалата дискусия доказа, че нонкоформистките идеи на Айн Ранд са актуални и не само тук и сега.

 

 

Предстоящи събития

 

На 15 април 2011 г. гост-лектор в Икономическата библиотека ще бъде Румен Аврамов.

Повод да поканим „макроикономиста със слабост към историята” е личността на Асен Христофоров.

 „Днес е трудно да се допусне, че четящата част на икономическата колегия от средното или по-младото поколение има някаква представа за жизнения път и за стопановедските анализи на А. Христофоров. По разпръснатите из интернет ресурси може да се сглоби фактология, свързана главно с литературното му наследство. Но при подробно представяне е добре този, който посегне към трите тома, да разполага с по-фин контекст. Ето защо под формата на кратък животопис нахвърлям мрежа от репери, чертаещи колкото наглед едносъбитийна, толкова и интелектуално напрегната биография.” – из встъпителната студия на Румен Аврамов.

 

През 2010 г. се навършиха 100 г. от рождението на икономиста и писателя Асен Христофоров. Годишнината бе отбелязана с научна конференция, както и с издаването на тритомно издание с избрани произведения и документи. Съставител и автор на встъпителната студия е Румен Аврамов.

„Настоящият тритомник събира двете лица на Христофоров. Включено е всичко съществено от икономическото му творчество, но – донякъде необичайно за подобно издание – и фрагмент от литературното (неговият първи и неговият последен автобиографичен опус). Съставителството бе подчинено на убеждението, че писателят и икономистът са вътрешно свързани и допълващи се, а не спорещи и конкуриращи се помежду си; че между тях са налице скрити двупосочни връзки, формирали две хипостази на цялостен общ мироглед.”

 

 

Нови книги

 

The Great Equations: Breakthroughs in Science from Pythagoras to Heisenberg 

Robert P. Crease

W. W. Norton & Company, 2009

“Wry, probing, philosophically inclined, this book takes readers on a tour through ten great equations – ten of the most important victories in our long struggle to understand the world we live in.”  – Charles C. Mann

http://library.ime.bg/the-great-equations/

 

 

Назад към капитализма… за да избегнем кризите

Паскал Сален

Сиела софт енд паблишинг АД, 2011

 „Тази книга не си поставя задачата да предостави преразказ на случилото се по време на кризата 2007-2009 г. Напротив, целта ни тук е да използваме тези събития, за да предоставим един по-широк анализ на икономическите и финансови кризи и за да докажем, че съществуват точни теоретични инструменти позволяващи разбирането им в днешния свят. Освен наскорошните икономически събития бихме желали да подбудим читателя да изостави обичайните предразсъдъци и неприсъщи анализи, в частност тези, които се вписват в кейнсианската традиция.” http://library.ime.bg/nazad-kym-kapitalizma-za-da-izbegnem-krizite-1/ 

 

 

 


Свързани публикации.