Новини от правната комисия (4 ноември 2010)

Тази седмица Комисията по правни въпроси разгледа няколко интересни законопроекта. Повечето от тях набързо, но промените в Закона за движение по пътищата, внесени от Иван Вълков (ГЕРБ) и група народни представители, предизвика сериозен дебат сред депутатите.

Основните предложения са:

1)      Въвеждане на електронни фишове – доста добро предложение като се има предвид всичката бумащина, с която трябва да се справят от КАТ. Развитието и прилагането на подобна технология ще облекчи гражданите и администрацията чрез по-бързо и по-лесно прилагане на закона.

2)      Въвеждане на отстъпка при плащане на глобата в 14-дневен срок – като се има предвид ниската събираемост на глобите, това също е добро решение, защото пряко въздейства върху стимулите на нарушителите да платят бързо. Предложението е отстъпката да е в размер на 30% от стойността на фиша, което може би ще има положителен нетен ефект, но все пак вносителите не представиха никакви разчети.

3)      Увеличаване на глобата за каране в бус-лентите – в момента глобата е 20 лв., а предложението залага до 6 месеца отнемане на книжка. Според вносителите подобно многократно повишаване на наказанието е наложено от множеството случаи на неспазване на забраната за движение на автомобили в бус-лентите. Ще има ли ефект то? По-скоро възпирането на човек да извърши нарушение е неотменимостта и скоропостижността на наказанието, а не неговата строгост. В тази връзка, законодателите ще намалят нарушенията със сигурно и бързо налагане на глобата, а не с нейното увеличаване, дори нарушителите да бъдат заплашени от затвор. 

Все пак законопроектът беше приет на първо четене, въпреки че останаха въпроси за доизясняване като въвеждането на специален срок за уведомяване на нарушителите по пътищата (сега се прилага универсалният срок от една година) и преосмисляне на нуждата от подобно огромно увеличение на наказанието при движение в бус-лентите.

 

 

Този коментар е осъществен благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието е отговорност на авторите и не ангажира позицията на USAID или на правителството на САЩ.

Коментарът е осъществен и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF), но съдържанието не ангажира позицията на GMF или на Balkan Trust for Democracy.

Настоящият коментар е част от проект “Securing citizens’ inclusion in public governance through increasing NGO capacity and strengthening consultation process”.


Свързани публикации.