Ние препоръчваме – брой 353

  

Препоръчваме ви антологията „Либерализмът – идеи за свободното общество", на издателството на Нов български университет. Тя е предназначена както за студенти, така и за всички, които се интересуват от философията на свободата и нейното развитие през вековете.

Свободата, без която не можем. Така е озаглавил предговора си към антологията Калин Манолов, който е и съставител на този сборник, забележителен с това, че за първи път в България са събрани в едно някои от най-известните и значими трудове на бележити умове, чиито идеи за свободно общество са повлияли върху хода на обществено-икономическия и политическия живот на хората.


Свързани публикации.