Ние препоръчваме – брой 316

Европа изостава в надпреварата със САЩ

Европейският елит винаги се е присмивал над суровата и безмилостна икономика на САЩ, изградена на принципа, че най-добрият взима всичко.

През последните десетилетия Европа се стреми да изгради една нова политическа система, която да се позиционира някъде между социализма и капитализма. Европейците вярват, че тя би могла да допринесе едновременно както за повишаване на икономическия растеж, така и за едно относително пропорционално разпределение на дохода. Но на практика успешното реализиране на такава система е невъзможно. Именно поради тази причина в момента Европа се изправя пред огромен проблем – невъзможността да догони американската икономика.

Като доказателство за това е изследването, направено от Eurochambres[1], според което в момента Европа изостава с около 20 години спрямо САЩ по отношение на икономическото си развитие. Взимайки предвид показателя БВП на глава от населението, то Европа трябва да расте средно с 8% през следващите четири годиниq за да успее да достигне икономиката на САЩ при положение, че БВП на глава от населението в САЩ остане на нивото си от 2005 година.

Според друго изследване, направено от шведския мозъчен тръст Timbro, ситуацията с европейската икономика спрямо американската също е меко казано притеснителна. Фрапиращ е фактът, че анализът на икономическия показател доход на глава от населението в 15 най-развити страни-членки показва, че те средно са по-бедни от 46 щата (от общо 50) в САЩ.

Въпросът е в това каква е причината за тези резултати?

Отговорът според авторите се свежда до това, че:

  • САЩ се характеризират с по-малка намеса на държавата в икономиката;
  • В САЩ съществуват по-малко регулации, ограничаващи развитието на бизнеса;
  • В САЩ продуктивността на труда е по-голяма;
  • В САЩ съществува т.н. „динамизъм", дефиниран от Нобеловия лауреат Едмунт Фелпс, като култура на предприемачество, която в Европа не съществува.

Може да прочетете повече по темата тук.

 


[1] Асоциация на европейските търговско-промишлени камари.


Свързани публикации.