Непрозрачната концесия на магистралите

През седмицата вестник “Дневник” публикува интервю с председателя на комисиятапо транспорт и телекомуникации – Йордан Мирчев (виж бр. 181 от 20.09.2004,стр. 8). От интервюто става ясно, че държавните компании “Автомагистрали”и “Техноекспортстрой” са учредили смесени дружества с италианската “Салини”и три португалски компании с цел даване на концесия на магистралите “Тракия”и “Хемус”. Предстои правителството да им даде концесия без търг или конкурс.

На въпроса – “защо компаниите не бяха избрани чрез конкурс или не бяхаотправени покани до широк кръг от потенциални инвеститори”, г-н Мирчев отговаря,че “те не ползват средства от бюджета и не трябва да говорим, че трябвада се прилага Законът за обществените поръчки. Това не са бюджетни средстваи нито по ФАР или ИСПА, за да се провеждат конкурсна процедура и търгове…”.На друг въпрос – “как бяха избрани чуждестранните компании в смесените дружества”,г-н Мирчев отговаря “не мога да се произнеса как са избрани…”.

Отдаването на магистралите на концесия е пазарно решение, което напълносе подкрепя от ИПИ (многократно сме обявявали нашата подкрепа). Това едновременноще намали разходите на бюджета и ще позволи доизграждането и качественотоподдържане на тези пътища. Спестените средства могат да се използват занамаляване на данъците и/или за подобряване качеството на публичните услуги.Друг е въпросът, че правителството прилага ограничен и изключително непрозраченизбор на концесионер.

Дори да не е регламентирано законово, беше много по-логично да бъде обявенширок международен конкурс, което щеше да позволи привличането на повечекандидати и постигането на по-добри условия. Вместо това правителствотопреговаря само с няколко фирми в условия на непрозрачност след като на практиканикой не знае въз основа на какви критерии тези фирми са били одобрени.Новосформираните смесени фирми, поради липсата на каквато и да било конкуренция,ще предложат единствените оферти за концесиониране (вероятно вече е яснокоя фирма ще поеме определена магистрала), така че естественият стремежще бъде по посока на максимални ангажименти от страна на държавата и минималниза смесените дружества.

Обяснението на г-н Мирчев, че след като не се харчат пари от бюджета неследва да има търг или конкурс е несъстоятелно. Изборът в условията на конкуренция,каквото представляват механизмите на търга и конкурса, позволяват сключванена договор с инвеститор, предложил по-добри условия в сравнителен план свсички участници. Не провеждането на такива е в ущърб на държавния бюджет,а вероятно и на всички потенциални ползватели на въпросните две магистрали.

Ако беше проведен конкурс за спечелилия участник щеше да е ясно, че неизпълнениетона договорените условия означава прекратяване на договора и прехвърлянена изпълнението на следващия по ред участник. Самото създаване на смесенипредприятия между български държавни фирми и чуждестранни фирми от раноподсказва с кого ще бъде сключен концесионен договор Изборът без конкурентнапроцедура придава характер на абсолютен монополист на двете смесени фирми.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.