Необходима е реформа в администрацията

През седмицата бяха публикувани няколко материала в пресата, че е необходимо повишаване на капацитета на администрацията, най-вече във връзка с интеграцията към Европейския съюз и затова се предвижда назначаването на нови 900 служители. Тази тема често присъства в общественото пространство като обикновено се счита, че увеличаването на административния капацитет е в пряка зависимост от броя на новоназначените служители и създаването на нови агенции и комисии.

Според данните на НСИ ( връзка) за периода януари-юни 2004 г. в дейността “Държавно управление” са назначени нови 9,484 лица и така в края на периода общият им брой достига 121,244. Общият брой на служителите в бюджетни организации и фондове управлявани от държавата нараства от 437,212 през януари 2004 г. до 458,316 през юни 2004 г. (тоест с повече от 21 хиляди). Средната месечна работна заплата за второто тримесечие на 2004 г. за дейността “Държавно управление” е 405 лв., а средната заплата за същия период за всички бюджетни организации и държавни фондове е 305 лв.

Възприемането на европейското право действително е много сложен процес и изисква отлично владеене на английски и/или френски език и познаване на европейската система и добро образование. Специалистите с такива умения са търсени и от частния сектор, където в общия случай им се предлагат много по-благоприятни условия за реализация. При това положение е много трудно да се осигурят необходимите кадри за държавната администрация. В момента в администрацията се назначават нови и нови хора, като по този начин се прави опит за повишаване на капацитета. Само че това не води до по-голям капацитет, а до прекомерно раздут щат и липса на служители с необходимите знания и умения.

Хармонизирането на българското законодателство с европейското право е много отговорен процес. В редица случаи от решенията на българските чиновници следват важни промени, които означават допълнителни разходи за правене на бизнес на територията на България. В много случаи европейското законодателство позволява гъвкавост и възприемането на различни решения от тези, приложени примерно във Франция. Именно затова по редица поводи екипът на ИПИ е подчертавал необходимостта от въвеждането на системна предварителна оценка на въздействието на регулациите в България, което налага и наличието на квалифицирани държавни служители, които могат да правят анализи ползи/разходи, като основа за избор между алтернативи.

Решението на проблема е по посока на сериозно намаляване на служителите на бюджетна издръжка, като те се съкратят действително до оперативно необходимите хора. Това ще позволи и значително повишаване на заплащането, което е предпоставка за привличане на хора с нужните опит и квалификация. Тоест, ще се намалят разходите на бюджета за администрацията, което означава намаляване на тежестта за данъкоплатците и ще се увеличи заплащането за една малка, но ефективна администрация.

Обикновено когато поставяме този въпрос пред политици ни се казва, че “тази реформа е много трудна”. Само че запазването на сегашното положение едновременно означава големи разходи за бюджета поради прекалено раздутия брой служители на бюджетна издръжка и нисък оперативен капацитет.

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.