Не се очакват резки колебания на цените на основните зърнени култури

Има основания да се смята, че низходящият тренд при цените на зърнените култури е близо до дъното и те ще се стабилизират на нива, близки до сегашните. Реколтата в Европа и Черноморския регион вече доби ясни очертания. С интерес очакваме резултатите от обиколката на Pro Farmer (една от най-авторитетните организации, в която членуват много земеделци) в царевичния пояс на САЩ, от където ще получим добър ориентир за действителното положение с реколтата от царевица. Засега изглежда, че в източната част на царевичния пояс реколтата може и да не бъде толкова голяма, колкото се очакваше по-рано. Времето е много сухо и ако се задържи такова още дълго, може да понижи резултатите и да създаде условия за леко покачване на цените.

Във всеки случай резки движения, в която и да е посока през септември са слабо вероятни. Възможно е временно поскъпване при американската царевица както заради възможните допълнителни ревизии на реколтата надолу, така и заради очакваното закриване на късите позиции на хедж-фондовете и отварянето на дълги такива. Очертаващите се валежи над царевичния пояс през следващите десет дни (до края на август) обаче, ще окажат натиск на цените надолу, така че ефектите вероятно ще се уравновесят.

Като цяло пазарните фундаменти остават стабилни – очаква се рекордна реколта от пшеница в света, като по-слабите от очакваното данни за Русия са напълно компенсирани от отличните резултати в Казахстан и Украйна. Възможно е и жътвата в Сибир, която едва сега започва, да подобри общите резултати на страната.

Произведената царевица през 2013 г. ще бъде с над 11% повече спрямо миналата година, като по-голямо предлагане се очаква и в Черноморския регион – Украйна е на път да се превърне във втория най-голям износител на царевица след САЩ през тази година.

С 12% повече слънчоглед се очаква в световен мащаб през 2013/2014 г. Три четвърти от увеличението се дължи на повишеното производство в Черноморския регион, което вече дава отражение в цените. Украйна продава на USD 370/тон при условия FOB, което отговаря на приблизително 475 лева от място.

| Изтеглете пълният текст на Зърнен бюлетин за месец август 2013 |


Свързани публикации.