Не пипайте Закона за достъп до обществена информация!

Прес съобщение

09 март 2007 г.

 

           

Не пипайте Закона за достъп до обществена информация!

            Под знака на инкорпорирането на европейски директиви в българското законодателство, на 28 февруари 2007 г. трима народни представители – Йордан Мирчев /НДСВ/, Радослав Илиевски /КБ/ и Румен Ангелов /БНС/ са внесли проектозакон за изменение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), който застрашава резултатите от десетгодишните усилия на граждански организации, държавни и общински органи, медии и журналистически организации по утвърждаването на стандартите в областта на свободата на информация в България.

            За пореден път в нашата най-нова история сме свидетели на механично пренасяне на текстове, в случая от Европейската Директива за повторно използване на информация от обществения сектор от 2003/98/ЕС, в закон, който беше приет през 2000 г. след широко обществено обсъждане /ЗДОИ/. Това пренасяне беше одобрено днес след дебати с 4:3 гласа от Комисията по европейски въпроси в Народното събрание, въпреки че измежду над 60-те закона за достъп до обществена информация, приети в света, нито един не обхваща повторното използване на документи. От държавите-членки на Европейския съюз нито една не е "въвела" Директивата в своя закон за достъп до обществена информация, въпреки че някои от тях /например Федерална Република Германия/ приеха този закон след Директивата. През миналата година след обществени дебати в Словакия и Румъния подобни опити бяха отхвърлени.

            Законопроектът предвижда по-дълги срокове за произнасяне по заявления за повторно използване на информация /20 вместо сегашните 14 дни/, по-високи такси /по тарифа, а не само разходите за копиране, както сега/, нов режим на ограничения /не се допуска сега съществуващия частичен достъп/. Въвежда се терминът "заинтересовани лица", при положение, че сега заявителите не се налага да доказват интерес към исканата информация. Исканията за т.нар. повторно използване не се отличават по нищо от исканията за достъп до обществена информация, което вещае вълна от хаос при отговарянето на администрацията по тях.     

Основни проблеми в законопроекта са:

  • 1. достъпът на гражданите до обществена информация е конституционно право и няма нищо общо с повторното използване на документи, което се отнася към търговското право /защита на конкуренцията/;
  • 2. Смесват се различни европейски стандарти – едните, свързани с граждански права /развити от Съвета на Европа/, а другите – със създаване на условия за конкуренция /развити от Европейския съюз/.
  • 3. Не е определено взаимоотношението на понятията "обществена информация" и "информация от обществения сектор", а същевременно се създават паралелни процедури за достъп, срокове и такси за получаване на информация, ограничения.

Всичко това се предлага без предварително обществено обсъждане, придвижва се скоростно в Парламента и се извършва без участието дори на институцията в изпълнителната власт, която отговаря за прилагането на ЗДОИ – Министерство на държавната администрация и административната реформа.

            Ние от Програма Достъп до Информация сме силно разтревожени от:

  • 1. Начина, по който е внесен и се разглежда закон, свързан с конституционно право;
  • 2. Опитите да бъде размита и заместена целта на един работещ закон, свързан както с упражняването на конституционното право на гражданите, така и с това, което в демократичните общества се нарича добро управление.

Реализацията на конституционното право на гражданите на достъп до информация от държавните институции ще бъде съществено затруднена, ако се приемат измененията. Прилагането на ЗДОИ, въпреки постигнатото през тези години, все още среща затруднения и в администрацията. Предстои работа по уеднаквяване на практиките. В този контекст измененията са негативни, е категоричната позиция на ПДИ, както и на  прилагащото ЗДОИ Министерство на държавната администрация и административната реформа.

Според ПДИ  Закона за достъп до обществена информация въвежда по-високи стандарти за достъп до обществена информация, чието повторно използване се урежда с Директивата.  Ето защо нищо не налага неговото изменяне.

                                                                       Екип на ПДИ

За повече информация:

Фондация Програма Достъп до информация

тел. 988 50-62, 986 77 09, 981 97 91

E-mail: [email protected]

Уеб сайт: www.aip-bg.org


Свързани публикации.