Международни развития в пенсионната реформа

Съвсем скоро българският Национален осигурителен институт издаде бюлетин,с който отбелязва годишнината от така наречената пенсионна “реформа”.Дали тази реформа е успешна може да прецени на практика всеки в тазистрана – пенсионерите по размера на пенсиите си, който е доста нисък,а работещите – по размера на осигуровките, които плащат, които са среднай-високите в света. По същото време, когато НОИ се занимава със себеси подобни институции в други страни обсъждат и разглеждат различниначини за решаване на проблемите на пенсионната система. Решенията биваттри вида:

1. Увеличаване на данъците и/или осигуровките

2. Намаление на изплащаните пенсии

3. Приватизация на пенсионната система, която осигурява по-висока възвръщаемостна вложените средства.

Няколко примера, които намираме в International Update на американскатаосигурителна администрация, която за разлика от българската, не си затваряочите за проблемите:

· В Дания съвсем скоро се премахнаха привилегиите за ранно пенсиониране.

· В Германия ефективно бяха намалени пенсиите с общо около 8 милиардаевро.

· В Сингапур се въвеждат частни пенсионни схеми.

· В Норвегия специална комисия заключи, че е нужно значително намалениена пенсионните задължения.

· В Словакия беше извършена бърза пенсионна реформа, при която работещитеще могат да внасят 9% от пенсионните си вноски в частен пенсионен фонд.

Изводът е ясен сегашното ръководство на Националния осигурителен институтсе опитва да убеди всички българи, че всичко с пенсионната система енаред вместо да се захване да реши проблемите й. А проблемите са ясни– пенсиите са ниски (и се планира да останат ниски и след 40 години),а осигуровките са високи (и се планира да останат високи и след десетилетия).

Очаквайте в следващия брой на Прегледа изчисления за неефективносттана българската система и възможности за реформи.

 

 


Свързани публикации.