Летен сезон 2021 – туризмът се възстановява бавно

Докато 2020 г. беше особено тежка за туристическия бранш, то през 2021 г. картината поне донякъде е по-благоприятна. Промяната дойде както под формата на различни схеми за държавна подкрепа за бизнеса, така и на облекчения в изискванията за пътуване в Европа. Въпреки това, изминалият летен сезон не може по никакъв начин да се сравнява с периода преди кризата, а отрасълът изглежда изправен пред значителни проблеми и в средносрочен план.

Графика 1: Промяна в броя нощувки през летния сезон на 2020 и 2021 г. по области, %

 

Източник: НСИ, собствени изчисления

През трите летни месеца (юни, юли и август) на 2021 г. общият брой реализирани нощувки в страната достига 11,3 милиона – значително подобрение спрямо 6,3 милиона за 2020 г., но все още много далеч от 16,4 милиона за 2019 г. Очаквано по-голяма част от тях – около 5,3 милиона нощувки – са били в област Бургас, където е съсредоточен и морският туризъм. Областта почти е удвоила нощувките спрямо миналата година, но броят им остава с почти три милиона по-малко в сравнение с предкризисната 2019 г. Сходна е динамиката и във Варна, където нощувките достигат 2,6 милиона, в сравнение с 4 милиона преди кризата, а в Добрич – 985 хиляди спрямо 1,7 милиона.

 И през лятото на 2021 г. обаче има области  Плевен, Кърджали, Ловеч, Стара Загора, които се представят по-добре в сравнение с периода преди кризата. Този неочакван ръст вероятно е следствие на повишено търсене на „нетрадиционни“ дестинации извън големите туристически центрове. Трябва да имаме предвид обаче, че областите които отбелязват ръст са сред тези, към които като цяло има малък туристически интерес и съответно регистрират по няколко десетки хиляди нощувки през целия сезон. Столицата, която най-често е цел на бизнес пътувания и градски туризъм също регистрира значителен спад – от 31% за 2021 г. спрямо 2019 г.

Графика 2: Българи и чужденци в трите черноморски области през юни, юли и август на 2019, 2020 и 2021 г.

 

Източник: НСИ, собствени изчисления

Разпределението на българите и чужденци през летния сезон в трите черноморски области до голяма степен обяснява и спада в броя на нощувките. През 2019 г. делът на българите сред общия брой посетители на Черноморието варира между 20 и 30% в зависимост от месеца и областта. През 2020 г. обаче в следствие на ограниченията за пътуване от и към страната делът на българите нараства до средно между 45 и 60%, и достига 87% в Бургас през месец юни. През изминалото лято делът на българите постепенно намалява отново заради увеличаването на броя на чужденците, но остава в диапазона между 40 и 50%. С други думи, комбинацията между свиване на чуждестранните туристи след началото на пандемията и ориентиране на немалък брой българи към почивка в България предопределя както баланса между българи и чужденци, така и общия брой посетители и нощувки по морето.

Графика 3: Изменение в приходите от нощувки през юни, юли и август през 2020 и 2021 г. спрямо 2019 г., милиони лева

 

Източник: НСИ, собствени изчисления

Данните на НСИ позволяват и оценка на загубите за туристическия бранш. Спадът в приходите от нощувки през трите летни месеца е съсредоточен в пет области – Бургас, Варна, Добрич, столицата и Пловдив. Докато през 2020 г. област Бургас губи 303 милиона лева от нощувки, а Варна – 129 милиона лева спрямо 2019 г., то през 2021 г. спадът е по-умерен, съответно със 162 милиона лева в Бургас и 62 милиона лева във Варна, като практически целият спад се дължи на по-ниските приходи от потреблението на чуждестранните туристи. Предишни анализи сочат, че останалите разходи на туристите – за ресторанти и барове, покупки в  магазини, транспорт, за услуги в туризма и подобни по време на почивката – са относително равни по стойност на тези за нощувки. С други думи, общите загуби за икономиката като цяло през 2021 г. са от порядъка на 450 милиона лева, от тях 250-260 милиона лева в най-активната област Бургас. Вторичните ефекти, най-вече по линия на свитите доходи и потисната заетост в туристическите общини са по-трудни за изчисление, но ако тенденцията към свиване на трансграничните туристически потоци се запази, влошаването на условията на живот в туристическите общини изглежда много вероятно.

Въпреки видимия спад спрямо пред кризисния период, лятото на 2021 г. дава повод за умерен оптимизъм за туристическия бранш. Големият въпрос остава обаче докога България ще е в „червените“ списъци на държавите с висок риск от разпространение Ковид-19 на основните туристически партньори на страната. Това до голяма степен зависи от заболеваемостта и ваксинацията, които, ако съдим по динамиката от последните седмици не дават признаци на подобрение.


Свързани публикации.