КЗК отново осъди ограничаването на конкуренцията в свободните професии – този път при геодезистите

Комисията за защита на конкуренцията се самосезира, за да обърне внимание на още едно погазване на конкуренцията при свободните професии. Този път става въпрос за инженерите по геодезия, които подобно на другите „свободни професии” имат правото да ограничават конкуренцията в бранша, вменено им със закон. Много пъти сме писали за вредите от регулирането на свободните професии. Европейската комисия също нееднократно публикува доклади за свръхрегулирането, което се отразява негативно и на професионалистите в съответните  браншове, и на потребителите (например тук и тук), а Комисията за защита на конкуренцията регулярно посочва как законите за тези професии и техните камари ограничават конкуренцията (например тук).

В случая КЗК акцентира върху задължителното членство на геодезистите в Камарата на инженерите по геодезия (чл. 38 от закона) и определяните от нея минимални цени на услугите (чл. 37). В Закона за геодезията и картографията дори се счита за дисциплинарно нарушение неспазването на изискванията за минималните цени на геодезическите, картографските и кадастралните дейности (чл. 46). Разбира се, КЗК предлага съответните точки от Закона да бъдат отменени, защото водят до картелиране и ограничаване на представителите на професията, и съответно нарушават правилата на конкуренцията.

В крайна сметка и бариерите пред навлизането в професията (предоставяне на изключителни права, различни изисквания за образование и стаж, изпити), и регулациите на дейността (определяне на цени, ограничение на рекламата или формата на бизнеса) водят до намаляване на конкуренцията, което е предпоставка за по-некачествени и по-скъпи услуги. В България свободните професии са едни от най-регулираните спрямо в страните в ЕС, а различните гилдии продължават да се опитват да прокарат лобистки закони, които да ограничават конкуренцията.

Поредната препоръка на КЗК в тази посока може би отново няма да се изпълни и само можем да се надяваме, че ще се появи политическа воля (вероятно след натиск от Европа) за разрушаването на „крепостите” на гилдиите и освобождаването на т.нар. свободни професии за конкуренция.


Свързани публикации.