Конкурс за студентско есе

Българската
Макроикономическа
Асоциация

 

Обявява
Конкурс за студентско есе на тема:

Европейският съюз – съюз на икономическите свободи или съюз насубсидиите”

В конкурса могат да участват всички български студенти (обучаващи се вбакалавърска и магистърска степен), които имат интерес в областта нa макроикономиката.
Кандидатите трябва да покажат:

• много добри познания по отношение на икономиката;

• умения за боравене с формални модели;

• използване и цитиране на подходяща литература;

• оригиналност в стила;

• убедителност на изложението;

• есетaта могат да бъдат написани на български или на английски език;

• есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиографияи приложения.

Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съветна Българската Макроикономическа Асоциация (БМА).

Наградният фонд е осигурен със средства на Българската МакроикономическаАсоциация и предвижда следните награди: първа награда е в размер от 500лв, втора – 250 лв, трета – 150 лв. На наградените студенти ще бъде предоставенавъзможност също така да представят своите есета на Годишната конференцияна Българската Макроикономическа Асоциация през 2007 г.

Есетата трябва да се изпращат на е-mail [email protected].
Крайният срок е 28.02.2007 г.
Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА – www.bma-bg.org

За повече информация и въпроси можете да се свържите с техническия секретарна БМА, Вергиния Генова, на горепосочения e- mail.

 

 

 

   


Свързани публикации.