Конкурс за Стажант – правни изследвания в ИПИ

Период на стажа: 15 септември 2016 – 15 декември 2016 г.

Процес на кандидатстване:
Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:
1. Прозрачност в работата и управлението на съдебната власт. 
2. Мерки за борба с корупцията в България. 
3. Балансът между основните права и свободи и сигурността. Антитерористични мерки и законодателство. 

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.
Есетата, заедно с автобиография на български език, изпращайте до 04 септември 2016 г. на e-mail: [email protected], на вниманието на Любомир Авджийски.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по e-mail и поканени на интервю. Интервютата с тях ще се проведат в периода 12-14 септември 2016 година. Стажът може да бъде съобразен с учебния процес, ако стажантът е студент. 

Какво предлагаме по време на стажа:

 • Работа в офиса на ИПИ
 • Писане на статии и подпомагане на експертите за извършване на проучвания в сферата на съдебната власт.
 • Получаване на задълбочени познания за структурата, функциите и проблемите в съдебната система.
 • Участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора.
 • Препоръка при успешно завършване на стажа.
 • Безплатно членство за една година в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА, която има правна секция. 

Търсим хора, които:

 • Имат интереси в областта на:

– Мониторинг на съдебната система, анализ на проблемите в съдилищата и прокуратурата, изготвяне на становища с конкретни предложения за реформа;
– Проследяване на консултативния и законодателен процес; 
– Участие в застъпнически кампании, работа с медии и партньори.

 • Подкрепят идеите за независима и ефективна съдебна система, е-правосъдие и е-управление, както и индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава.
 • Притежават въображение и готовност за работа в екип
 • Владеят отлично английски език
 • Имат добра компютърна грамотност
 • Са студенти по право
 • Са мотивирани и креативни. 

Очакваме Вашата кандидатура!


Свързани публикации.