КОНКУРС за икономист в ИПИ

 

ИНСТИТУТЪТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

обявява конкурс за икономист

Обща характеристика на длъжността:

  • Наблюдение и анализ на стопанската политика
  • Участие в работа по проекти
  • Участие в инициативи на ИПИ
  • Участие в медии

Изисквания:

  • Висше икономическо образование (магистър);
  • Минимум 3 години опит в областта на икономическите анализи/прогнози
  • Много добро познаване на структурата и развитието на българската икономика
  • Много добро познаване на икономическата теория и възможности за практическо приложение на статистически и иконометрични техники
  • Много добро ниво на владеене на английски език писмено и говоримо.

Наличието на публикации ще се разглежда като предимство.

Позицията е за пълно работно време.

Ще се радваме да получим Вашата автобиография с кратко мотивационно писмо на български език до 30 януари 2009 на електронен адрес: [email protected], на вниманието на г-жа Бинка Илиева.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.


Свързани публикации.