Конкурс за есе

 

Българската Макроикономическа Асоциация

 

Обявява

Конкурс за студентско есе на тема :

“Какво да се направи, за да забогатяват българите? (230 години от “Богатството на народите ” )

 

 

В конкурса могат да участват всички български студенти ( обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен), които имат интерес в областта нa макроикономиката.

 

Кандидатите трябва да покажат:

•  много добри познания по отношение на българската икономика;

•  умения за боравене с формални модели;

•  използване и цитиране на подходяща литература;

•  оригиналност в стила;

•  убедителност на изложението;

•  есет a та могат да бъдат написани на български или на английски език;

•  есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения.

 

Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската Макроикономическа Асоциация (БМА).

Наградният фонд е осигурен със средства на Българската Макроикономическа Асоциация и предвижда следните награди: първа награда е в размер от 500 лв, втора – 250 лв, трета- 150 лв. На наградените студенти ще бъде предоставена възможност също така да представят своите есета на Годишната конференция на Българската Макроикономическа Асоциация през 2006 г.

Есетата трябва да се изпращат на е- mail anastasia . chorbadgieva @ gmail . com Крайният срок е 31.01.2006 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА- www.bma-bg.org

 

За повече информация и въпроси можете да се свържите с техническия секретар на БМА, Анастасия Чорбаджиева, на горепосочения e mail .

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.