Конкуренция за мълчаливо съгласие или просто конкуренция

Word Format (Word Format)

Тази седмица все повече се засилиха опасенията, че Комисията за защита на конкуренцията взима решения, без те да могат да бъдат обявени за легитимни (както може да се прочете в пресата). Споровете са около това, че влезлите в сила от началото на месеца разпоредби в закона задължават Комисията да заседава в състав, различен от този, с който тя в момента постановява. Нов състав обаче все още не е избран от Народното събрание.

Независимо от обясненията, които се дават за това защо и дали комисията може да налага легитимно решенията си, от значение в случая са неизбежните ефекти за бизнеса и стопанската политика. А те могат лесно да се оценят, като се прегледат компетенциите на антимонополната комисия.

Откакто комисията отговаря и за държавните помощи, тя единствена може да обяви намесата на държавата с помощи за допустима. Освен по регистъра на отпуснатите помощи, поддържан от нарочен отдел към Министерството на финансите, Комисията следи за конкуренцията на пазара и чрез провеждане на проучвания и анализи върху възможните ефекти. По закона за държавните помощи всяка държавна или общинска администрация, която отпуска държавни помощи, трябва да уведоми комисията. Ако до два месеца антимонополната комисия не се произнесе по внесеното уведомление, то тогава държавната помощ се приема за допустима по закон (чл.10, ал.4), т.е. действа т.нар. мълчаливо съгласие.

От друга страна пък, мълчаливото съгласие не се прилага за други дела, които вървят в комисията, като тези за сливания на компании. Пак поради същите институционални неразбории, както се споменава в пресата, се забавя обнародване на решенията за в Държавен вестник. А това за бизнеса може да значи само едно: нови административни пречки в стопанската им дейност, което им налага допълнително разходи.

Очакванията са, че институционалните спорове в комисията ще забавят решенията по внесени за разглеждане както държавни помощи, така и уведомления за сливане. Дори да се произнесе навреме, доколко тези решения са валидни ще се разбере едва по съдебен ред, след като някои от конкурентите на пазара реши да се прибегне до съда.

С други думи, държавните помощи, които (независимо от мотивите за отпускането им) нарушават конкуренцията на пазара ще избегнат санкцията на комисията. А сливания на компании (които дори комисията приема за съвместими с принципите на конкуренцията в повечето случаи) трябва да разчитат на благоволението на антимонополните служители.

Странна представа за конкуренцията на пазара.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.