“Компенсаторки” срещу инвестиционни бонове

На извънредно заседание във вторник икономическата комисия към Парламента прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, внесен от г-н Валери Димитров, г-ца Ралица Агайн и г-н Юнал Тасим. Основните моменти в промените са :

 ·         Централният депозитар ще бъде задължен да предоставя информация на Централния регистър на компенсаторни инструменти към Агенцията за приватизация, относно извършените действия (сключени сделки, блокиране на партиди).Коментар: Централният депозитар е крайната точка, в която се събира цялата информация по сключените сделки с компенсаторни инструменти. Мотивът за промяната е фактът, че Депозитарът е търговско дружество (акционери са МФ, БНБ, големи търговски банки и небанкови институции) и като такова съществува възможност (като всеки притежател на информация) натрупаните данни да се използват за различни цели.·         Инвестиционните бонове ще могат да се използват само за плащания по публични централизирани търгове, когато сделките се извършват на фондовата борса. По този начин инвестиционните бонове няма да могат да се търгуват извън централизирания пазар и така няма да се наводни пазара на компенсаторни инструменти. Коментар: Изменението е руслото на намеренията за съсредоточаване на цялата търговия на този пазар с административни мерки. Ден след гласуването във вторник бяха направени нови промени, които позволяват РМД-тата да продължат да плащат и с инвестиционни бонове. Това може би е резултат от активното лобиране на заинтересуваните страни, на които предстои плащане по приватизационни сделки. В противен случай, вече придобитите инвестиционни бонове на ниски цени с цел плащане не биха могли да се използват. Така само един ден продължи надеждата на собствениците на “компенсаторки”, че цените на техните книжа ще се покачат. ·         Издадените компенсаторни инструменти няма да могат да бъдат обезсилвани. Когато съдът постанови, че компенсаторните инструменти са издадени без правно основание, обезщетено лице следва да върне същото количество и номинална стойност компенсаторни инструменти. След това лицето може да потърси по съдебен ред отговорност от издателя, който неоснователно е издал инструментите.Коментар: Мотивът за промяната е защитата на купувачите на компенсаторни инструменти, които добросъвестно са действали по време на сделката.·         Блокират се компенсаторни инструменти, за които съществува оспорване по съдебен ред и които още не са изтъргувани.Коментар: Най-вероятно тези промени са продиктувани от неразбориите, предизвикани от издаването на компенсаторни инструменти от управата в Монтана, в последствие, обявени за незаконно издадени от Върховния административен съд.


Свързани публикации.