Колко точно са много полицаи

Преди две години написах статията „Колко много са много полицаи". От тази седмица измерителят за бройката на заетите във вътрешното министерство вече не е абстрактна, дочута от някъде цифра, а точно число (въпреки, че засега е все още доста общо).

Общата численост на служителите на МВР е 61 170 щатни бройки. Записано в Правилника за прилагане на Закона за МВР, това е първият път, когато се публично се регламентира щатът в системата. Нека припомня, че България е единствената страна в системата на Евростат, която не предоставя данни за броя на полицейските си служители, защото информацията е обявена за държавна тайна. Всъщност, и от тазседмичната новина не става ясен делът на полицаите, пожарникарите, администрацията и научно-практическите звена в общата бройка. Ако се има предвид, обаче, изявлението на предишния вътрешен министър през 2008 година относно заетите в МВР, полицаите в системата са около 75% от целия щатен състав, което означава, че сега те са около 46 000 души или над 600 полицейски служители на 100 000 души население. Така сред страните от Европейския съюз България се нарежда на второ място (малко след Кипър) по големина на числеността на полицаите. За сравнение, във Финландия те са четири пъти по-малко – около 150, а в съседна Румъния – три пъти по-малко (малко над 200).

Разкриването на щатната бройка е малък, но все пак някакъв напредък в повишаването на прозрачността на институцията. Това, разбира се, съвсем не е достатъчно. За да се подобри работа на МВР, са нужни смели действия и политическа воля за промяна.

Като за начало, трябва незабавна оптимизация на щатния състав. Първо, подобен брой на заетите няма аналог в развитите общества и в същото време ясно показва, че това не е начинът за предоставянето на сигурност на гражданите. Второ, като се има предвид и че над 80% от бюджетът на МВР отива за заплати на служителите, числеността в министерството изглежда неоправдана и далеч от оптималната. Оптимизацията ще освободи огромен ресурс, който може и трябва да се насочи към увеличение на заплащането и осъвременяване на работните средства на българската полиция.

Както показа скорошното изследване на ИПИ „Минимум информация, Високи разходи, Рекордна численост (МВР)", проблемните области са много, но всички те са преодолими. В света има достатъчно добри примери за ефективност на работата на пазителите на реда и сигурността, така че е лесно да се разбере каква е успешната формула и „колко точно са достатъчно полицаи".

 


Свързани публикации.