Колко струва на всеки българин бюджет 2010

 

Кризата и опасенията за свиване на българската икономика се отразиха и в проекта за Бюджет 2010. Въпреки това, заложените разходи продължават да бъдат прекомерно високи и за поредна година отбелязват нов рекорд  до над 26 млрд. лв. Не всичко все пак е лошо –  премахнаха се някои данъчни облекчения, както и се активизира борбата с данъчните измами.

От гледна точка цената на бюджета за всеки данъкоплатец, в бюджета ясно си личи кои ще бъдат приоритетните сектори тази година и за кои функции на държавата данъкоплатецът ще плаща най-много. Общата цена на държавата на човек от населението за 2010 година е 3 464 лева, т.е това са парите, които държавата ще отнеме от всеки българин и ще похарчи за целите, които е предвидила в бюджета. Ето как са разпределени средствата:    

  • Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 1272 лв. Това перо отбелязва значително повишаване и представлява повече от 1/3 от общите разходи през 2010 година. Основните предвидените средства за социална политика са отново разходите за пенсии. Проблемът е, че във всеки нов бюджет тези разходи се увеличават, но без да се осъществява някаква реална промяна в пенсионната система. Голяма част от тук включените разходи са и за мерки в политиката на пазара на труда. Вече стана ясно, че те изкривяват пазара и са неефективни при постигането на дългосрочна заетост.
  • Икономически дейности – 509 лв. Разходите за селско и горско стопанство, лов и риболов, както и тези за транспорт и съобщения представляват доста голяма част от бюджета като надвишават разходите за ключови сфери като образование и здравеопазване. Нормално е да си зададем въпроса защо тези разходи са толкова високи и на какво основание се формират предпочитанията на правителството.
  • Образование – 355 лв. И през 2010 г. разходите за образование следват почти непрекъсната тенденция на увеличение. Въпреки направените в последните години някои положителни реформи, качеството на образованието все още е на много ниско ниво. Предизвикателствата остават същите: автономия на университетите, повече свобода за училищата, по-голям избор на учениците чрез правилото парите следват ученика.
  • Здравеопазване – 352 лв. Вече се забелязва желание за обръщането на статуквото и политическа воля за промяна на неефективната и корумпирана здравна система. Добро начало, но трябва да е последвано от смели промени, приватизация на болници и разбиване на монопола на НЗОК чрез предоставяне на избор на гражданите при определяне на размера и фонда, където да внасят осигуровките си.
  • Отбрана и сигурност – 350 лв. Тази сума е почти равна на разходите, отделяни за образование и здравеопазване. Основната част от нея е по перо полиция, вътрешен ред и сигурност. България е рекордьор по брой на полицейските служители и разходи за полиция в целия Европейския съюз. Съчетанието на тези факти с абсолютната непрозрачност на работата на Министерството на вътрешните работи и на дейностите по вътрешния ред и незадоволителните резултати, прави разходването на предвидените средства съмнителни и раздути.
  • Общи държавни служби – 247 лв. Разходите за администрация бележат значителен спад, продиктуван от намеренията за оптимизация на разходите на държавата и съкращаване на броя на чиновниците. Разковничето тук е бързото и ефективно въвеждане на е-правителството.
  • Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 228 лв. Разходите продължават да бъдат високи и да натоварват излишно бюджета и данъкоплатците. Съкращаването им е реално и лесно изпълнимо, ако за част от услугите се използва капацитетът на частния сектор чрез приватизация, концесиониране, публично-частно партньорство.
  • Почивно дело, култура, религиозни дейности – 64 лв. Тук нямат нужда от коментар неефективността на държавните медии, лошото стопанисване на почивните и спортните бази и злоупотребите при управлението на държавните активи.
  • Разходи, некласифицирани в другите функции – 88 лв.

Като цяло може да се каже, че и през 2010 година разходната част на бюджета ще бъде прекалено голяма, без да се предвиждат радикални промени за неефективните структури и ненужните дейности на държавата. Растежът на икономиката и преодоляването на негативните ефекти от кризата изискват въвеждане на равни права за всички, намаляване на осигуровките, осъществяване на реална децентрализация, преминаване към система на лични пенсионни сметки и предоставяне на по-голям избор на гражданите. Тези промени ще позволят драстично намаляване на разходите и натоварването на българския данъкоплатец. Защото той има право на ефективно и икономично разходване на средствата му.

Вие колко бихте платили за всяка една функция на държавата?

 


Свързани публикации.