Колко хубави са хубавите новини за януари

Неотдавна НСИ публикува данни за промишленото производство и за външната търговия през януари, които показват значителен ръст както на износа, така и на индустрията на годишна база през първия месец на 2013 г.

Данните за промишленото производство показват, че през януари то е отбелязало ръст от 7,9% на годишна база, отчитайки броя на работните дни през януари тази и миналата година. Безспорно това е  значителен ръст, ако се сравнява със спада или минималния годишен растеж през месеците на 2012 г. Зад него, обаче, стоят няколко обективни фактора, които не дават повод за радост. Първият от тях е ниската база от януари 2012 г., когато производството се сви с 2,2% годишно. Вторият е фактът, че основният двигател на този ръст е производството на ток, парно и вода, което бележи скок от 18,4% на годишна база след сходен растеж от 17% за месец декември. Обяснението зад този ръст е по-студеното време този отоплителен сезон, което е довело и до ръст в  производството на ток и парно. В същото време добивната индустрия се свива на годишна база за четвърти пореден месец през януари.

 

Източник: НСИ

Все пак най-големият подотрасъл на индустрията – преработващата промишленост – също е отбелязала положителен ръст на годишна база през януари (+5,6%). В сравнение с предходната година, през която в повечето месеци се вижда свиване на преработващата индустрия или символичен растеж, то този растеж дава повод за радост. Още повече, че оборотите в преработващата промишленост са скочили с 15,8% – темп, който не сме виждали от 2011 г. насам и който се дължи изцяло на продажбите на външни пазари.

Това се потвърждава и от данните за външните търговия, където се вижда ръст на износа от 23,9% на годишна база през януари – отново значителен ръст, ако го сравним с представянето през 2012 г., като износът растеше с много по-бавни темпове и дори се свиваше в някои месеци. Тук обаче също наблюдаваме проявление на ефекта на базата от януари 2012 г., когато износът намаля с 8%. Разбивката на износа по основни групи също показва недотам радостни явления. От нея е видно, че по-голямата част от абсолютното увеличение на стойността на износа през януари е дошло от минералните горива, масла и подобни продукти, което би могло да има връзка с монтирането на измервателни уреди в Лукойл през юни миналата година (т.е. би могло да се предполага, че това е довело да изсветляване на обороти). Все пак малка част от увеличението на износа е  дошло и от по-големи продажби навън на химични вещества, машини и превозни средства, различни готови продукти, което е положителна новина.

Растежът на износа е дошъл от повече продажби какво в ЕС, така и в трети страни. Все пак, обаче, по отношение на износа за ЕС наблюдаваме по-скоро процес на възстановяване от много ниска база миналата година, тъй като износът за Съюза този януари остава по-нисък от стойностите през януари 2011 г.

В крайна сметка данните за промишленото производство и външната търговия през януари показват по-добро представяне на преработващата промишленост и нейните продажби навън, което би могло да даде начало на една положителна тенденция следващите месеци. В голяма степен, обаче, ръстът на износа и на промишлеността в началото на годината се дължи на еднократни фактори като ниската база миналата година и по-студеното време тази година, които не могат да бъдат повод за оптимизъм по отношение на икономиката в първия месец на годината.   


Свързани публикации.