Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (9-13 май 2011)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Внесен за разглеждане на 9 май от Министерски съвет

·                   Причини: Изпълнение на мярка 8 от Плана за действие на Министерството на труда и социалната политика, която цели щатното осигуряване на фонд „Социално подпомагане”

·                   Цели: Определяне управленските органи на фонд „Социална закрила”

·                   Финансови средства: Няма посочени в проекта

·                   Резултати: Няма посочени в проекта

·                   Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

Внесен за разглеждане на 5 май от Министерски съвет

·                Причини: Изчистване на взаимоотношенията между застраховател и застраховано лице от влиянието на „трети” лица

·                Цели: Прекратяване на трайно наложени практики по налагане на задължително изискване от страна на застрахователи за поставяне на „пасивни маркировки” върху моторно превозно средство, представляващи знаци, стикери или други белези;

·                Финансови средства: Няма посочени в проекта

·                Резултати: Няма посочени в проекта

·                Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента


Свързани публикации.