Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (25-27 май 2011)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Внесен за разглеждане на 16 май от Николай Пехливанов (ПГ на партия „Атака”)

·         Причини: Нуждата от спиране застрояването ‘на парче’ и презастрояванетo, докато не се изгради и приеме цялостна визия за общото планиране на териториите

·         Цели: Спиране на възможността да се обособяват нови зони за застрояване вътре в жилищните комплекси; забраната за строителство върху имоти с вече

променено предназначение, които не отговарят на предвижданията на действащите устройствени планове; да не се допуска промяна на предназначението наземи в територии, които нямат одобрен действащ устройствен план.

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента


Свързани публикации.