Китай премахва облагането на фермите

Китайското правителство обяви, че ще премахне непопулярния данък върху фермите по-рано, отколкото е първоначално предвидено. Тази мярка е част от програмата за данъчни и икономически реформи в страната.

2000-годишният данък носи пренебрежимо ниски приходи в бюджета, но предизвиква масово недоволство, включително гражданско неподчинение. В същото време икономисти твърдят, че наличието на този данък е една от причините за сравнителното изоставане на селските райони спрямо градските.

Междувременно, в Economic Survey of China, 2005 , Организацията за икономическо сътрудничество и развитие твърди, че в резултат на бързия растеж на икономиката и ръста на приходите, Китай е в състояние да предприеме реформа в данъчната система, която да намали изкривяванията и да повиши икономическата ефективност.

ОИСР предлага две конкретни реформи:

  • Уеднаквяване на облагането на местните и чуждите фирми /в момента местните фирми плащат 33% данък, докато чуждите плащат 15%/ на ниско и конкурентно ниво, което да е близко до ставката, която в момента се плаща от чуждите фирми. По този начин ще се насърчи местното капиталообразуване.

  • Намаление на пределните данъчни ставки по данъка върху доходите. В момента максималната ставка е 45%, но почти никой няма достатъчно висок доход, за да попадне в максималната ставка. Бързият ръст на доходите, обаче, скоро може да постави много хора в тази категория и да намали техните стимули за труд. Едно намаление на пределните ставки би намалило изкривяванията без загуба на значими бюджетни приходи.


Свързани публикации.