Карти: Диагностицирани с Covid-19 по общини

Разпространението на Covid-19 и свързаните с него ограничителни мерки са ключовият фактор, който доминира икономическото развитие на България вече почти година. Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на общия брой диагностицирани от първия регистриран в страната случай до 22.01.2021 г. Общият брой на диагностицираните към тази дата е 214 051 души. Данните са получени от ИПИ по ЗДОИ от Министерство на здравеопазването. За удобство на читателите публикуваме и получените данни в *xlsx формат.

|Интерактивна версия на картата|

Очаквано, диагностицираните са съсредоточени в големите общини – от една страна, в тях е по-голямата част от населението, от друга гъстотата му е по-висока, което улеснява разпространението на вируса. Най-много – над ¼ от всички диагностицирани, са в столицата София (56,9 хиляди), следвана от Варна (13,5 хиляди), Пловдив (11,8 хиляди), Бургас (7,8 хиляди) и Стара Загора (6,4 хиляди). Няма нито една община, в която да няма поне един диагностициран, като в повече от половината броят им е между 100 и 500. Най-малко са установените случаи в Бойница (3), Трекляно (8) и Макреш (10). Малките общини като цяло са и с по-малко случаи, но при тях трябва да се има предвид и по-трудният достъп до тестове.

|Интерактивна версия на картата|

Съотношението на броя на диагностицираните и общото население е показател за заболеваемостта от вируса в отделните общини. На 1000 души от населението най-много случаи има в Благоевград (64,1), както и в съседната община Кочериново (58,4); трябва да се отбележи, че районът като цяло е с висока заболеваемост, и е сред по-тежко засегнатите от икономическата криза. Най-малко случаи на 1000 души има в малки и отдалечени общини – Бойница (3,5), Крушари (4,5), Маджарово (6,3). Най-голям брой общини отчитат между 20 и 30 диагностицирани на 1000 души население. Наблюдават се и няколко клъстера от общини с по-висок от средния за страната брой на диагностицираните – например край Габрово и Севлиево, около Пловдив и около столицата.


Свързани публикации.