Карти: Брой явили се зрелостници по БЕЛ, математика и английски език

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

След като миналата седмица „265 истории за икономика“ представи резултатите от зрелостните изпити по общини, тази седмица представяме и броя явили се на изпитите по български език и литература, математика и английски език на лятната сесия през 2020 г.

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

На задължителния зрелостен изпит по български език и литература се явяват 45,6 хиляди ученици, от тях 8,8 хиляди – в столицата. Тъй като на този изпит се явяват всички дванадесетокласници, очаквано, подредбата на общините отразява разпределението на учениците в страната като цяло. По тази причина, голям брой зрелостници има в Пловдив (3,2 хиляди), Варна (2,7 хиляди) и Бургас (2 хиляди)

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

За сметка на това, изпитът по математика е доста по-малко популярен, като на лятната сесия са се явили едва 2,5 хиляди зрелостници. И тук учениците са струпани в четирите най-големи града, като впечатление прави и относително големият брой явили се в Русе (73) и Кюстендил (51) спрямо общия брой зрелостници.

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

Благодарение на значително по-големия брой явили се на този изпит ученици (12,1 хиляди), картата на английския език е чувствително по-пъстра. Тук прави впечатление струпването на общини с голям брой явили се ученици край Габрово, Севлиево и Велико Търново, както и в района около Хасково, освен в очакваните четири най-големи града.


Свързани публикации.