Какво стана с либерализацията на пощите?

 

След като българската държава беше заявила сигурната си позиция, че пощенскияt сектор ще бъде напълно либерализиран след 1 януари 2009 г. към момента това все още не се е случило. Какво стана? В момента, в които българските институции ясно и недвусмислено заявяват политическото си воля за пълна либерализация на пощенския сектор от 2009 г. изненадата идва от парламента, където двама депутати внасят законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. В последствие изненадващо бързо преминават обсъжданията през комисиите и закона е приет на 17 декември 2008 г. Най-абсурдната (а и най-важната от гледна точка на вносителите) промяна е отлагането на пълната либерализация на пощенския сектор.

От тогава до ден днешен този закон е в сила и на практика спира обявените политики на българската държава и заявените цели пред ЕК. Още повече в най-скоро време (ако все още не е започнала) страната ни влиза в процедура по infringement (нарушение на право), наложена от ЕК. Тоест налагане на парични санкции, нарушена репутация и т.н. Това, което е известно (към момента) е, че ДАИТС са подготвили промяна на този закон въвеждаш незабавно либерализацията на пощенския сектор съобразно препоръките на директива 2008/6/ЕО. Въпросът е какво трябва да се направи?

  1. максимално бързо приемане на нови промени в Закона за пощенските услуги, които да премахват монопола на Български пощи и да въвеждат пълна либерализация на пазара
  2. ефективна комуникация с ЕК с цел премахване и/или не налагане на парични санкции
  3. след законово-установената либерализация на пазара преминаване на следващ етап към приватизация на историческия пощенски оператор – Български пощи ЕАД. Въпросът при приватизацията е процесyt да бъде максимално прозрачен, предприятието да бъде продадено цялото (без предварителни преструктурирания по различни функции, дейности и т.н.) през борсата.

Надявам се новото българско правителство да не загърби този сектор и да даде възможност на частните компании да развият пощенската услуга до нивата, познати в западния свят. Това може да стане единствено и само при реални конкурентни условия на работа.

За повече информация за ефектите от пълната либерализация на пощенския сектор можете да прочетете изследването на ИПИ тук.


Свързани публикации.