Какваполитическа партия е нужна на България през 2004?

Тази е първата по същество политическата седмица на 2004 г. Съдейкипо пресата, предполага се, че интересът на публиката е към детайла натова кой кого ще победи и къде са народните представители.

Всъщност проблемът с политическите партии в България е в техните послания.
В името на стопанството и благоденствието на страната през 2004 г. ислед това, на гражданството му е нужна партия, която да се бори за нискиданъци и е много вероятно то да подкрепи такава партия.

Например обещание за 25% конвенционално данъчно (преки данъци плюсзадължителни осигуровки) бреме през 2005 г. е напълно осъществимо иреформата може да продължи в същата посока.. В тази номинална четвъртачаст от дохода 10 на сто от него може да бъде “плоското” му облагане,а по 7,5% може да се пада на пенсионните и здравни осигуровки. Кактопоказа ИПИ през октомври и ноември 2003 г. това са стойности на облагането,при които не се случват никакви сътресения, освен известно съкращениена администрацията и субсидиите.

При положение че възникне партия с такова послание, е възможно да сеобърне съревнованието между политическите партии – от надпревара заповече преразпределение към спор за това как да се намалят данъцитеи да се увеличи разполагаемия доход.
Разбира се, вероятно е срещу партията на 25-те процента да се появипартия на 85-те процента. Ползата от такова противопоставяне е очевидна:всички разбират за какво става дума.

С известна условност може да се допусне, че представените днес в парламентапартии са партии на 50-те процента. Т.е. те инстинктивно искат половинатаот онова, което хората произвеждат, макар и да не си признават. Акобъде публикувана информация за данъкоплатците по различни сегменти надохода – което нито едно правителство не иска да прави, за да не серазбере кой пие и кой плаща – ще излезе, че на хартия комбиниранитетежести са към 70 на сто от създадено в икономиката. В същото време,въпреки опитите на редица правителства, нито едно от тях не може дадигне безкрайно правителствените разходи – те се задържат около 40%от БВП. Това става благодарение на онези, които не плащат данъци.
Доколкото тежестите са над 50%, всяко обещание за снижаването им до25 на сто изглежда привлекателно.

Защо не се появяват такива партии? Най-вероятната причина за това елипсата на група хора и политически водачи, които да имат смелосттада я създадат и способността да разбират процесите в икономиката. Неби било лошо. Все пак през 2005 г. ще има избори.


Свързани публикации.