Какви бяха свободните работни места през 2018 г.

Прегледът на отворените данни за обявите за свободни работни места на Агенция по заетостта за периода между четвъртото тримесечие на 2017 г. и четвъртото тримесечие на 2018 г. ни дава възможност да направим някои интересни заключения:

  • Средна брутна заплата (приравнена за 8-часов работен ден) за свободните работни места в бюрата по труда за цялата 2018 г. е 727 лв.
  • През третото тримесечие на 2018 г. тя възлиза на 755 лв. или 67,5% от средната заплата за страната (1117 лв. по данни на НСИ за третото тримесечие на 2018 г.), като през последните няколко години не се наблюдава особена промяна в това съотношение.
  • През последното тримесечие на 2018 г. тя вече достига 757 лв., което е с 8% над осреднената заплата по обявите за същия период на 2017 г. Този темп на нарастване е в унисон с наблюдавания в икономиката (между 7 и 8% в различните тримесечия).

В условията на бързо нарастваща минимална работна заплата (която вече надхвърля 45% от средната), не е изненадващо, че относителният дял на обявите за работни места с такъв тип заплащане остава значителен. През 2018 г. 27% от разгледаните от нас обяви в бюрата по труда са за минимално заплащане, а едва 6-7% са за заплата, която е близка или над средната за страната. Нещо повече – при тези изчисления сме изключили данни за работните места, които всъщност са за по-ниско от минималното заплащане, каквито обяви продължават по някакъв начин да се появяват в базата данни на АЗ.

 

Източник: Изчисления на ИПИ на база данни от АЗ

Сред най-нископлатените професии, за които обаче има търсене в бюрата по труда (обикновено за минимална работна заплата), намираме охранители, машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, пощальони и куриери, продавачи на пазари, други видове неквалифицирани работници, включително такива в селското стопанство, както и различни видове помощен персонал.

Сред разгледаните от нас свободни работни места най-високо брутно заплащане е било предложено за системен анализатор (4 хил. лв.), но в бюрата по труда през 2018 г. са се търсили и десетки ИКТ специалисти (при средно заплащане за 2254 лв., но с някои позиции достигащи 2900 лв.), оператори в контактни центрове, различни видове техници, инженери и административен персонал – все позиции със средна предлагана заплата над 1500 лв.

Като цяло най-голям дял от обявите през 2018 г. са за групите „машинни оператори и монтажници”, както и за „квалифицирани работници и занаятчии” (и двете групи формират по около 23% от свободните работни места). Прави впечатление още, че свободните работни места, които не изискват специална квалификация (11%), са повече от тези за специалисти (едва 10%). Конкретните професии, които като бройка най-много се търсят в бюрата по труда, са:

  • Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост (3,3% от всички свободни места)
  • Майстори-занаятчии на изделия от текстил, кожа и сродни материали (2,5%)
  • Машинни оператори в шивашкото производство (2,4%)
  • Работници в преработващата промишленост, н.д. (2,0%)
  • Монтажници на електрическо и електронно оборудване (2,0%)

Регионален преглед

Средната предлагана заплата в бюрата по труда за цялата 2018 г. е 727 лв., като нейният размер варира от 893 лв. в столицата до 561 лв. в област Кърджали. Област Кюстендил е другата, в която средното предлагано заплащане е под 600 лв., а в диапазона 600-650 лв. се концентрират повечето от по-слабо развитите области като Видин, Монтана, Силистра и Разград.

 

Източник: Изчисления на ИПИ на база данни от АЗ

– виж пълна карта –

Любопитно е, че на второ място по най-висока предлагана заплата се нарежда област Търговище, което е в унисон с добрите данни за местния пазар на труда – областта регистрира рекорден коефициент на заетост през третото тримесечие на 2018 г. Пред 2018 г. за заплати над 900 лв. там са търсени готвачи, металурзи и машиностроители, печатари, заварчици и монтажници.

Методологическа бележка

Този анализ се базира на уеб приложение, разработено от ИПИ и Инфограф, което прави ежедневни заявки до отворените данни, публикувани от Агенция по заетостта. Информацията се обработва и съхранява в база данни, която позволява разбивки на свободните работни места и предлаганата работна заплата по общини, области и професионални дейности.

Поради някои проблеми с източника на данните, като непълна информация в обявите за продължителността на работното време, размера на предлаганото заплащане и др., представената тук информация не е изчерпателна.

Друг проблем са временните прекъсвания на достъпа до базата данни (например по наши наблюдения тя изобщо не е достъпна от 15 декември 2018 г. насам). Анализът ни за 2018 г. се базира на обяви, включващи данни за 28 хил. свободни работни места, а общо от стартирането си през лятото на 2017 г. приложението ни е събрало данни за 53 хил. свободни работни места, за които в базата данни на АЗ е била налична необходимата ни информация. Макар и не изчерпателна, базата данни дава навременна и достатъчно добра представа за търсенето на труд конкретно през бюрата по труда.


Свързани публикации.