Качеството на пътищата в България продължава да раздалечава регионите

За третото поредно издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие” ИПИ отново поиска данни за състоянието на пътната настилка по области. Тези данни се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), която оценява състоянието на републиканската пътна мрежа (автомагистрали, I клас, II клас и III клас пътища) по тристепенна скала – добро, средно и лошо състояние.

През 2013 г. 39,6% от пътищата са с добро качество на пътната настилка, като намалява с 0,7%-тни пункта спрямо предходната година. В същото време данните за областите значително се различават. Най-добра е настилката в Сливен – 79,3% са в добро състояние, а едва 14,4% са в лошо състояние. Има още пет области с дял на пътищата в добро състояние над 50% – Стара Загора (53,4%), Пазарджик (52,6%), Търговище (52%), Благоевград (51,9%) и Ямбол (50,3%). На другия полюс е Враца, като едва 17,9% от пътната настилка в областта се определя като добра, а цели 44,2% са класифицирани като пътища с лошо състояние на пътната настилка. Тези данни показват влошаване на качеството на пътищата във Враца, предвид това, че през 2012 г. 26,7% от пътищата са класифицирани като „добри” – намалението с 8,8%-тни пункта е вторият най-голям спад след Хасково, където делът на пътищата с добро качество на пътната настилка намалява с 10,4%-тни пункта, достигайки 33,6% през 2013 година. Сред Областите със сравнителни нисък дял на пътна настилка в добро състояние се нареждат и Монтана (29,1%), Русе (29%), София – област (28,6%), Бургас (27,1%), Велико Търново (25,7%) и Кърджали (25,5%).   

Най-голямо е увеличението на пътищата с добро качество на пътната настилка в Шумен – от 19% през 2012 г. до 36,3% през 2013 г. или с 17,3%-тни пункта. Тази година се очаква да приключи рехабилитацията на 40,5 км. от път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица в проект „Транзитни пътища V”- Лот 5, което допълнително ще подобри оценката за качеството на пътищата в областта за 2014 г., а строителството на автомагистрала „Хемус” продължава, въпреки проблемите.

Като цяло в половината области делът на пътищата с добро качество на пътната настилка намалява, а в другата половина се увеличава.

На картата по-горе прави впечатление, че в южната част на България делът на пътищата в добро състояние е по-голям. Ако направим едно своебразно деление през Стара планина, делът на добрите пътища в северните области е 36,4%, а този в южните – 45,1%. Причините за това основно са изградената магистрала „Тракия” и съсредоточаването на големи инфраструктурни проекти в южната част на България.

Социологическото проучване, проведено през май 2014 г. за изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, показва, че всеки трети представител на бизнеса (33,7%) счита, че качеството на инфраструктурата в неговата област влияе негативно на бизнеса му. Най-влошени са показателите във Враца, където 58,3% от бизнеса е посочил, че страда от лошото качество на инфраструктурата. Това се отнася и за около половината от анкетираните в областите Габрово (51,7%), Силистра (48,3%), Монтана (46,6%) и Смолян (46,6%) – пак предимно области в северната част на България.

Изграждането на добра инфраструктура е в приоритетите на няколко поредни правителства, които през последните няколко години наляха милиони български и европейски средства именно в тях. Липсата на качествени пътища и удобни търговско-транспортни връзки между градовете може да затрудни сериозно икономическото развитие на отделните области.


Свързани публикации.