Изгубени в превоза

Тази седмица на заседание на бюджетната комисия в общината столичните съветници са обсъждали проблемите на градския транспорт. Отново основната тема е финансирането и неефективната работа при осигуряването на обществен превоз в столицата. Във фокуса на обсъждането е попаднал и въпросът с преференциалните пътувания, а предложението е те да бъдат намалени. Браво!

В момента общо 16 групи граждани на столицата могат да използват намаленията – разликата между реалната стойност и цената, която те плащат се покрива от общинския (държавния) бюджет. В тази ситуация се открояват няколко проблема:

  • Преференциите обхващат голяма част от населението. Основните групи, които имат право на ползват намаление включват пенсионерите, учениците, студентите и инвалидите, т.е. определените като нуждаещи се. В същото време няма обяснение, което да намали абсурдността на преференциалното пътуване на някои други групи като тези на народните представители, служители на общинската администрация и МВР, планински спасители, семействата на работещите в градски транспорт и доста други.
  • Преференциите излизат много скъпо на данъкоплатците. Няма как при толкова много групи, които не плащат реалната цена, градският транспорт да не задълбочава още повече и без това огромните си загуби. От друга страна, цената на преференциалните пътувания не е променяна през последните пет години, въпреки двукратното увеличение на цената на редовните пътувания. По този начин сумата, която се покрива от бюджета постоянно нараства и за тази година достига 100 млн. лв.
  • Преференциите не са обвързани с нуждата. Преференциалното пътуване по принцип е вид социална помощ. Няма причина то да обхваща толкова много хора, част от които абсолютно необосновано. Проблемът е, че всичко това тежи на джоба на данъкоплатеца, който често има по-малък доход от облагодетелстваните. Преференциите трябва да са тясно обвързани с нуждата и да се ползват единствено на база доходите на отделните граждани. В момента хора с десет пъти разлика в доходите плащат еднаква ниска цена.

Сега само остава да чакаме какво ще реши съветът и дали наистина преференциите ще бъдат подпомагане на нуждаещи се или просто още едно необосновано бъркане в джоба да данъкоплатеца.


Свързани публикации.