Ирак и българските вземания

Word Format (Word Format)

След края на войната в Ирак все повече се засилват надеждите, че Ирак може да изплати дълга си към България в скоро време. Дали обаче това е наистина възможно?

Задълженията на Ирак

Дълговете на Ирак са в размер на около 211 милиарда долара, като освен тях съществуват и искания за компенсации от засегнати от войната на Ирак срещу Кувейт в размер на 172 милиарда долара. Ако се съди по предишните решения на Комисията за компенсациите на ООН може да се предположи, че ще бъдат удовлетворени около 30% от тях, т.е. дълговете на Ирак ще се увеличат с още 50 милиарда долара. Така е реалистично да се приеме, че дългът на Ирак е около 260 милиарда долара.

 

Иракският дълг (милиарди долари)
Дълг 127
Неуредени договори 57
Приети компенсации 27
Общо признати дългове 211
Искания за компенсации 172
Общо 383

Center for Strategic and International Studies

Икономиката

260 милиарда долара са огромна сума – при население от около 24 милиона души това означава около 11 хиляди долара на човек от населението. За сравнение брутният вътрешен продукт на Ирак на човек от населението по различни оценки е между 250 и 1300 долара годишно. Разбира се, тези ниски оценки се дължат на ембаргото срещу Ирак и на режима, който управляваше досега. Преди Ирак да нападне Кувейт и да му бъде наложено ембарго, БВП на страната е бил около 60 милиарда долара. Дори да приемем, че икономиката на Ирак бързо ще достигне отново тази цифра, дългът на страната от 260 милиарда долара представлява 450% от БВП. При това положение е ясно, че Ирак няма да е в състояние да изплати дълга си изцяло. Следователно е много вероятно да се очаква огромно редуциране на дълговете под формата на разсрочване и намаляване на главници и опрощаване на лихви.

Петролът

При добро стечение на обстоятелствата и значителни инвестиции в страната приходите от петрол биха могли да достигнат 30 – 40 милиарда долара годишно в средносрочен план. Като се отчетат обаче и разходите за добива на петрола, то нетният доход от петрол би могъл да възлезе на около 25 милиарда долара. При дълг от 260 милиарда обаче тези средства не са достатъчни дори за изплащане на лихвите по дълга. От друга страна е ясно, че нито една страна, особено толкова бедна като Ирак, няма да използва всичките приходи от петрол за плащания по дълга си.

Българският дълг

Очевидно ще има намаляване на дълговете на Ирак, което ще засегне и дълга към българското правителство – дори правителството да не намали претенциите си към Ирак, едно значително отлагане на плащанията по дълга от страна на иракското правителство е равносилно на намаление на настоящата стойност на дълга. Дългът на Ирак към българското правителство е натрупан главно с доставки на оръжие от страна на България за режима на Саддам Хюсейн. Това е допълнителен фактор, който намалява дела от дълга, който вероятно може да се очаква да бъде платен.

В последно време в американските медии (http://www.odiousdebts.org/odiousdebts/index.cfm?DSP=titles&SubID=712 виж тук) набира скорост идеята, че дългът на Ирак е дълг на режима, а не на нацията и следователно едно новосъздадено правителство не би било отговорно за старите задължения. Американското правителство също отправи призив за опрощаване на дълговете на Ирак (нещо, което се очакваше на база на опита след войната в Афганистан). Неплащането на дълга, освен морални оправдания, намира и чисто практически такива – твърди се, че ако всички държави и банки знаят, че след падането на диктаторски режим неговите дългове няма да се изплащат от следващото правителство, то никоя държава или банка няма да отпуска кредити на диктаторски режими и по този начин диктаторските режими ще падат по-бързо от власт или пък въобще няма да съществуват, което пък ще направи света по-сигурен.

Като цяло изводът е, че вероятността Ирак да плати дълга си към българското правителство е нулев и най-вероятно може да се стигне до получаване на малка част от дълга след значителен период от време.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.