Информация за размисъл

През седмицата Симеон Дянков от Световната банка представи части от актуализираниядоклад “Правенетона бизнес в България през 2004” част от световния доклад на тази тема.Това стана пред представители на правителството и деловите средите. Вероятнонякой ще публикува подробности през следващата седмица.

Новините не са добри. По нито един от основните показателите няма подобрениенито по отношение на миналото състояние, нито по отношение на страните врегиона.

Една причините за това е, че, както показва друго изследване (на Консултантскатаслужба за чуждестранни инвестиции на Световната банка), е процедурите заработата с правителството и съда са тежки и отнемат много време.

В България 60% на сто от фирмите смятат правителството за неефективно.(И тук има влошаване на този показател спрямо предишни изследвания, въпрекиусилията на правителството да облекчава процедурите.) Управителите на фирмипрекарват ? от времето си в работа с различни държавни и общински учреждения.

Съдът харчи около 36% от времето за регистрация на фирми. Вероятно затовасъдебното решаване на спорове отнема повече време от която и да е другастрана в региона. Освен Полша, но и там вече започна реформа за прехвърлянена изпълнението на договорите в частни ръце и улесняване на изпълнениетона правата на кредиторите. Вероятно затова затварянето на фирма е с около30% по-скъпо от страните в района и два и половина пъти по-скъпо отколкотов страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.