Индекс на цените от 5.2% за тримесечието

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

НСИ обяви 0.8%-но нарастване на индекса на потребителските цени за март 2002 г., а за тримесечието – 5.2%. Най-голям е ръстът на цените при:

“ Алкохолни напитки и тютюневи изделия – 28.5%

“ Здравеопазване – 15.6%

“ Жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива – 5.3%

“ Хранителни продукти и безалкохолни напитки – 4.2%

С изключение на храните, при които най-вероятно се отчита и сезонния ефект, всички останали групи са обект на правителствен контрол. В този смисъл не можем да говорим, че покачването на цените отразява пазарни феномени. Освен това много ясно се вижда защо акцизите се наричат косвени, или потребителски, данъци – по-високите приходи от акцизите за алкохола и цигарите ще бъдат заплатени от потребителите заради по-високите цени. Засега обаче няма основания да се смята, че се случва нещо повече от увеличение на административно контролираните цени.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.